Kolumbus a Nový svět (část 5)

Datum vydání: 8. 4. 2014


Dříve než obraz Václava Brožíka „Kolumbus na dvoře španělském roku 1492“ spatřil světlo světa, namaloval Brožík čtyři studie, jednak postav obrazu v životní velikosti a také zmenšený obraz celku. Tři z těchto studií, přestože byly v Národní galerii v Praze inventovány do let 1967 respektive 1970, jsou dle údajů Katalogu NG z roku 2003 v současné době nezvěstné.

Existuje pouze jedna z nich, ale ta nejdůležitější – „Studie Kryštofa Kolumba k obrazu Kryštof Kolumbus na dvoře španělském roku 1492“ (dále Studie). Je to olej na plátně velikosti 91 x 75 cm, který třicetiletý Brožík namaloval v roce 1881. (obr. 1) Obraz je v Galerii moderního umění v Hradci Králové od roku 1965.


Obr. 1

Rozhodl jsem se společně s předsedkyní Společnosti malíře Václava Brožíka (dále Společnost) paní Bumbálkovou, zajet do Hradce Králové a obraz Studii spatřit na vlastní oči. Po krátké korespondenci s ředitelem Galerie panem Rybičkou nám bylo umožněno shlédnutí a vyfotografování obrazu (bez stativu a bez blesku). Obraz se nachází v depozitáři Galerie a není veřejnosti přístupný. Zdůvodnili jsme náš badatelský zájem o Brožíkův obraz a dne 14.10.2011 jsme se dočkali (obr 2). Podle našeho mínění je obraz v dobrém stavu bez trhlin či ztráty části barvy pouze s patinou odpovídající jeho stáří. Podle sdělení pana ředitele od roku 1965 nebyl u nich obraz restaurován. Zda byl obraz restaurován před tímto datem jim není známo.


Obr. 2

Poděkovali jsme za nevšední a jedinečný zážitek a odjeli plni dojmů zpět domů. Společnost se rozhodla Studii uveřejnit na kalendáříčku pro rok 2013, který obdržel každý člen Společnosti a část sloužila propagačním účelům. (obr. 3)


Obr. 3

V Galerii v Hradci Králové až do naší návštěvy zřejmě netušili, co mají ve svých sbírkách za poklad (bohužel v depozitáři). Dovedu si představit , jak by se tento obraz vyjímal v některé renomované galerii před zraky návštěvníků. Jako perličku bych chtěl uvést, že v momentě, kdy Američané chtěli zakoupit do svého Kapitolu originál obrazu Brožíka „Kolumbus…“, který je v hotelu Fairmont v Kanadě, ministr kultury Quebecu udělil obrazu titul „Kulturní jmění“, skutečné dílo historické, které nikdy nesmí opustit Quebec. (obr. 4) To nepotřebuje další komentář.


Obr. 4


Autor: Ing. Emanuel Lukeš
e.lukes@seznam.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz