Kolumbus a Nový svět (část 3)

Již jako žák osmiletky, tedy asi před 60 lety, jsem se jel se školou podívat do Třemošné, asi 6 km vzdálené od Plzně, na rodný domek slavného českého malíře Václava Brožíka (obr 1). V současnosti se o jeho odkaz stará Společnost malíře Václava Brožíka (dále Společnost) založená 11.2.1999 jako občanské sdružení. Když jsem měl základní poznatky o obrazu Václava Brožíka a jeho užití na známce USA z roku 1893, předložil jsem je na Valné hromadě Společnosti, kde jsem se stal 16.3.2006 jejím členem (obr 2 –členská legitimace Společnosti). Od samého počátku mému filatelistickému směřování k otevřené filatelii (tehdy otevřené třídě) velmi pomohl především radami tehdejší předseda SČF, Ing. Lumír Brendl, který byl jako já členem plzeňského klubu filatelistů.(obr. 3- Ing. Brendl vlevo v roce 2006). Chtěl bych mu touto formou poděkovat za mé nasměrování ve filatelii, které mi přineslo mnoho krásných chvil v mém životě.

Kolumbus a Nový svět (část 3)
Obr. 1

Kolumbus a Nový svět (část 3)
Obr. 2

Kolumbus a Nový svět (část 3)
Obr. 3

Téma Kolumbus je téma světové a tak jsem požádal o členství ve Christopher Columbus Philatelic Society (CCPS) se sídlem v USA a bylo mi vyhověno, což je patrné z obr.4. Do časopisu „Discovery !“, který pro své členy vydává CCPS jsem napsal několik článků a zúčastnil jsem se v roce 2007 Mezinárodního semináře CCPS, který se konal v Las Palmas na Kanárských ostrovech. Tam se velice setkal s porozuměním můj referát o Exponetu. Největší ohlas však způsobil můj článek v Discovery ! o obrazu Václava Brožíka, jeho osudu a ztvárnění na známce USA roku 1893. Největší poctou pro mne byl osobní dopis tehdejšího prezidenta CCPS pana Overtona T. Harrise, který velmi ocenil mé úsilí v hledání a nalezení obrazu Kolumbus od Václava Brožíka v Kanadě a ohodnotil můj ucelený pohled na filateli jako příkladný.

Kolumbus a Nový svět (část 3)
Obr. 4

V dalším pokračování se budu zabývat uměleckými díly Václava Brožíka využitými ve filatelii.

Autor: Ing. Emanuel Lukeš | 31. 3. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223