Klub filatelistů ve Skalici na Slov.

konal dňa 24.IV.1938 valnú hromadu za prítomnosti vetšiny členov a hosťov. Za predsedu bol zvolený pán Jozef Bureš, technický úradník, za miestopredsedu pán Jozef Stupal, oficial, riaditeľstvo ČSD., Bratislava, jednatelom p. Rudo Bederka, obchodník, pokladníkom, matrikárom a spravcom kolovania pán František Šanda, berní uradník. Členovia výboru: p. Pražský Václav, berní tajemník a p. Čulík Karol, profesor, revizori účtov, p. Beinhasker Vojtech, okresní sudca, p. Ing. Fanta Karol, p. Nikodem Štefan, trafikant, p. Gramel Valdemark, restaurater, p. Talach Rudolf, betonár.

Prvidelné schodze sa konajú každú první a tretiu nedeľu v mesiaci o 10.30 hod. v spolkových miestnostiach mestského hotelu v Skalici.

Klub žiada o zasílanie poštovných známek Československa (čisté i použité lepšie kusy) a Europy na adresu správce kolovaní pán František Šanda, berní úradník, Skalica na Slovensku. Podmínky: 10% pre klub a poštovné!

(Z Tribuny filatelistů roč. 1938, s. 236 vybral bez úprav Mgr. J. Mička)

Autor: Ján Mička | 13. 10. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223