Klub filatelie v Nitre má 25 rokov

V roku 2007 sa uskutoční Valné zhromaždenie ZSF a preto mu predchádzajú výročne členské schôdze klubov filatelistov. Svoju schôdzu na deň 20. 2. 2007 zvolali aj členovia klubu 52 – 51, ktorý pôvodne pracoval pri nitrianskej Plastike a teraz pôsobí pri Dome Matice slovenskej v Nitre. Výročné snemovanie klubu sa spojilo s oslavami 25-ročného jubilea. Hodnotenie činnosti klubu, ktorý vznikol v decembri roku 1981 z iniciatívy 13 zakladajúcich členov (5 z nich stále aktívne pracuje) bolo viac ako úspešné. Klub sa rozrástol na 40 členov ( je v ňom dokonca aj jeden zahraničný člen z USA) a počas štvrťstoročného trvania vyvíja skutočne všestrannú činnosť. Poďakovanie za doteraz vykonanú prácu vyslovil predseda ZSF doc. Ľ. Floch, za činnosť v regióne poďakoval predseda ZKF ing. V. Mrva, spoluprácu s poštou ocenil riaditeľ Poštového múzea PhDr. Štefan Kollár aj ďalší hostia.

Podiel organizovanej činnosti Nitranov na slovenskej filatelii je viac ako významný. Veď všetci zberatelia – filatelisti poznajú výstavy pod značkou NITRAFILA, od propagačných cez súťažné až po medzinárodné. A ich snahy tým ešte nekončia, pretože najbližšie zámery sú na organizáciu výstavy RELIGFILA 2008 aj so svetovou účasťou.

Samozrejmosťou je aj úspešná vystavovateľská činnosť členov klubu, vrátane mladých filatelistov, a oceneia ich exponátov na výstavách. Najvyššie z nich dosiahol svojimi exponátmi o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi Ing. J. Maniaček st.

Slovenskí filatelisti ich vstupom na scénu zbystrili pozornosť. Prejavy vtedajšieho KF Plastika ukázali širšie možnosti napr. v zabezpečovaní príležitostných poštových pečiatok s historickou, regionálnou a národnou tematikou. Ukázali možnosti prepojenia klubov filatelistov na prácu výtvarníkov a tvorcov známok, ktoré sa prejavili v organizovaní výstav umelcov, zameraných na tvorbu známok a úplne špecificky aj založením na Slovensku jedinečne pôsobiaceho Klubu Františka Horniaka.

Spolupráca so Slovenskou poštou, s Poštovýmm múzeom a POFISOm sa prejavila pravidelnou účasťou týchto inštitúcií na výstavách v Nitre. Tie bývali pravidelne spojené aj s organizovaním leteckej pošty – vetroňovej alebo balónovej, nezabudlo sa ani na holubiu poštu.

Nitra patrila medzi priekopníkov rozširovania filatelie a poznávania nových slovenských poštových známok medzi verejnosťou, a to nielen z nitrianskeho regiónu. Inaugurácie poštových známok, ktoré začali predstavením dnes už pomaly klasickej 2 korunovej Nitry z rydla Fera Horniaka v roku 1995, našli svojich nasledovníkov v Trnave, Bratislave, Trenčíne, Senici a v ďalších slovenských mestách.

Do skupiny časopisov - spravodajcov ktoré prinášali mnoho informácii z klubového života v regiónoch, pribudla popri dovtedajšej MARTÍNII, trenčianskom LAUGARÍCIU aj NITRAFILA. Tá prvá vydržala 25 rokov, ale žiaľ Nitrafila sa odmlčala z finančných dôvodov vo veku, keď sa jej blížili už roky dospievania. Je to škoda, pretože prinášala postupne to, čo teraz filatelistickým časopisom mnoho razy chýba – informácie o tom skutočnom živote v kluboch ako v základných článkoch filatelistického diania. Nitrafila poskytovala priestor mnohým začínajúcim autorom drobných filatelistických správičiek aj nevšedných príspevkov z rôznych oblastí činnosti. Nemali by sme zabudnúť, že istý čas nahradila aj súčasný zväzový časopis SPRAVODAJCA poskytnutím svojho priestoru na jeho informácie. Samozrejme, že pravidelné informácie o nových známkach, poštových pečiatkach alebo články o nových zberateľských odboroch boli samozrejmosťou, tak jej záber bol širší ako Nitriansky región. Niet hádam filatelistu z regiónu, ktorý by nepoznal podujatia, spojené s ocenením najlepších slovenských známok z rovnomennej ankety, ktoré sa pravidelne uskutočňujú v Kostoľanoch pod Tribečom. Malá podhorská dedinka, známa (snáď) s veľkomoravským kostolíkom a jej amfiteáter sú pravidelným každoročným hostiteľom stoviek filatelistov, ktorí si tento výlet, spolu s vyznamenanými umelcami nedajú ujsť.

Do mnohostrannej činnosti klubu patrila a stále patrí aj práca s mládežou. V súčasnosti sa o ňu stará ing. Ján Maniaček st., ktorý vedie KMF pri Spojenej škole v Nitre, ale viac zdôrazním jeho podiel na organizovaní niekoľkých kongresov mladých mladých filatelistov, ktoré sa v Nitre konali spolu s finále filatelistickej olympiády. Naposledy vlani, v roku 2006 pri organizovaní výstavy k roku Ľudovita Štúra.

Za zmienku o zaujímavých podujatí klubu v minulom roku stojí aj organizovanie prvého filatelistického výstupu na tatranský Kriváň a ani v tomto roku nechcú nitrianski filateliosti vysedávať za pecou, lebo už je naplánovaný aj výstup v roku 2007, tentoraz na Ďumbier. Je pochopiteľné, že skúsenosti nitrianskych filatelistov sa museli odzrkadliť aj v ich práci vo vyšších orgánoch ZSF. Viacerí členovia klubu pracovali ako funkcionári v Rade ZSF, v Združení klubov a v niekoľkých odborných komisiách. Teraz, na výročnej a súčasne jubilejnej schôdzi im ing. V. Mrva odovzdal 9 čestných bronzových odznakov. Zaslúžene.

Činnosť nitrianskeho klubu filatelistov je príkladom pre ostatné kluby a ich členov, je vzorom ako možno rozvíjať svoju zberateľskú záľubu. Na schôdzi dostal každý prítomný písomne spracované, zviazané vyhodnotenie činnosti. Plán práce na rok 2007 mal síce 13 (nešťastie?) bodov, ale na členskej schôdzi ho tajomník KF Mirko Ňaršík doplnil o štrnásty. Nový, podstatne omladený výbor, ktorý bol na výročnej schôdzi zvolený, bude mať ťažkú úlohu dôstojne pokračovať v činnosti. Ale spojenie mladosti so skúsenosťami starších je zárukou, že klub filatelistov v Nitre bude stále v popredí kvality medzi slovenskými klubmi.

Do ďalších rokov nám nezostáva iné, ako zaželať ešte „Mnogaja lieta“ kolegovia z Nitry! Aby podobných klubov, ktoré by sa mohli popýšiť hoci aj krátkou históriou ale pritom bohatou a úspešnou činnosťou, bolo stále viac.

Autor: Ján Mička | 7. 3. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223