Klub československých filatelistov v Trnave

vydržiaval dňa 8. marca 1938 svoju riadnu II. valnú hromadu, v klubovej miestnosti „ U Kominára“, Radlinského ul. Po zajhájení schôdze predsedom inž. Rudolfom Polletom bola prečítaná a schválená zápisnica predošlej valnej hromady. So záujmom boli sledované a vzaté na vedomie zprávy všetkých jednotlivých funkcionárov. Na návrh revizorov účtov bolo udelené odstupujúcemu výboru absolutórium. Predsedom klubu bol opätovne jednohlasne znovuzvolený bývalý predseda p. inž. Rudolf Pollet, Trnava, Coburgové závody. Tím bolo valné zhromaždenie ukončené a započalo sa s výborovou schôdzou, ďalším programom.

Volba funkcionárov pre r. 1938: Zvolení boli: miestopredseda p. Karel Plachý, Trnava, Agátová 2, pokladník p. Jan Klőtzl, Trnava, Kollárova ul., jednatel p. Tomáš Hanák, Trnava, Sokolská 4, revisormi účtov p. Felix Hoffman, Trnava, Hospodárska 4, p. Ladislav Šebők, Trnava, Linčianská ul., správca kolovania Leo Winter, Trnava, Pekárska 3, náhrádníci p. Oskár Bachrathy, Trnava, Divadelná ul. 2, p. Gregor Matlo Trnava, Halenárska 15, p. Dengler Trnava, Hviezdoslavová 3. Schôdze sa konajú v klubovej miestnosti každý utorok pravidelne o 20. hod. Klub žiada o výber známek evropských, 10 % z výberu v prospech klubu. Korešpondenciu týkajúcej sa klubovej činnosti posielajte na jednateľa. Korešpondenciu ohladne kolovania len na správcu kolování.

( Z Tribuny filatelistu roč. 1938, s. 237 vybral bez úprav Mgr. J. Mička)

Autor: Ján Mička | 1. 10. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223