Kielský týden

Kielský týden se od konce 19. století koná v německém přístavním městě Kiel, vždy poslední červnový týden, jako velkolepá regata velkých plachetních lodí a jachet. Od roku 1988 se koná každoročně. V současnosti přiláká přes 2000 námořníků na 2000 plachetních lodích a jachtách, které představují velkolepou show pro téměř 4 miliony návštěvníků. Regata je největší světovou událostí svého druhu. V posledních desetiletích se rozšířila na lidovou slavnost – největší festival v Evropě – plný kultury a zábavy.

Mám dva důvody, pro které zmiňuji Kielský týden a zejména regatu. Prvním z nich je řada příležitostných razítek i německá příležitostná známka z roku 1982 (viz. přiložené ukázky).

Druhým, neméně zajímavým momentem, je polní pošta německého válečného námořnictva z Kielského týdne 2009 (viz. závěrečné vyobrazení). Upoutala mě skutečnost, že razítko německé polní pošty (FELDPOST) postrádá poštové směrové číslo. V době tzv. studené války byly německým polním poštám přidělovány náhodné směrové čísla, aby zůstalo zachováno utajení dislokace vojenských útvarů. Od ledna 2005 došlo k řádnému uspořádání používání směrových čísel, a to s jedním rozdílem – příležitostné polní poštovní úřady (např. Kieler Woche – Kielský týden) používaly razítko FELDPOST bez uvedení poštového směrového čísla. Tak je tomu i u přiložené ukázky.

Historie polní pošty v Německu začíná již v druhé polovině 18. století v Prusku, jehož armády se v té době účastnily různých vojenských konfliktů. Od té doby až dodnes se jedná o rozsáhlou poštovně-historickou oblast.

Kielský týden

Kielský týden

Kielský týden

Kielský týden

Kielský týden

Kielský týden


Autor: Jaroslav Tomandl | 4. 1. 2019

Komentáře

Rozšírenie námetu Lode

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223