KF 52-53 Tirnavia

Vážený pán Jindra,
na Vašu výzvu o príspevky zasielam prvý, v ktorom chcem predstaviť činnosť nášho klubu:

KF 52-53 Tirnavia so sídlom v Trnave vznikol v r. 1996. Členovia sa stretávajú pravidelne každú stredu (okrem školských prázdnin) v čase 16,00 – 17,00 hod. v Centre volného času Kalokagatia na Streleckej ulici. V súčasnosti máme 14 dospelých členov. Pri našom klube pracujú aj 2 krúžky mladých filatelistov. Ich počet členov každoročne aj počas roka kolíše.

Predsedom klubu je Mgr. Ján Mička, ktorý je už 3. funkčné obdobie aj predsedom Komisie mládeže Zväzu slovenských filatelistov.

MVDr. Július Molnár, CSc. je zakladateľom a predsedom Odbornej skupiny zberateľov analógových pohľadníc (CM) na Slovensku. Je úspešným vystavovateľom známok a CM a vydavateľom odborného časopisu Maximafilia.

JUDr. Alexander Kuchta, ktorý má v klube funkciu správcu kolovania, je zároveň tajomníkom Spoločnosti zberateľov známkových krajín.

Mgr. Milan Šnirc, tajomník KF, je tvorcom pečiatok. Podľa jeho výtvarných návrhov bolo vytvorených a používaných už 74 príležitostných poštových pečiatok, 5 odtlačkov výplatných strojov (OVS) a 19 kašetov.

Aj ostatní členovia, počas krátkej histórie klubu sa spolupodieľali na úspešných filatelistických akciách ako výstava Tirnavia 2000, niekoľko zberateľských búrz, tvorba vlastných výstavných exponátov a ich prezentácia na výstavách doma i v zahraničí. Veľmi úspešné boli uvedenia známok: Konská železnica, výplatná Trnava, Kardinál J. Haulík, Ženský čepiec – Madunice, Št. Banič – Smolenice, Ján Hollý, Gitara Dobro,Kardinál A. Rudnay, Pápež Ján Pavol II.

Aj v publikačnej činnosti sú naši členovia úspešní. Vydali sme publikácie: Trnava vo filatelii, Katalóg výstavy Tirnavia 2000, Katalóg pečiatok, OVS a kašetov, Dobrofest vo filatelii, Pedagogika v práci vedúceho KMF, 4 diely námetového albumu slovenských poštových známok a Rukoväť zberateľa analogových pohľadníc. Sme pravidelnými prispievateľmi do filatelistických časopisov domácich i zahraničných a niektoré sa tvoria priamo u nás (Maximafilia, Junifil).

V roku 2004 sa náš klub bude spolupodieľať filatelisticky na 85. výr. úmrtia gen. M. R. Štefánika, Medzinárodnej olympiády detí a mládeže Kalokagatia 2004, Medzinárodného hudobného festivalu Dobrofest 2004. K uvedeným akciám pripravujeme návrhy príležitostných poštových pečiatok, vydanie pamätných listov a prítlačí na obálky, resp. poštové lístky.

Autor: Milan Šnirc | 1. 2. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223