Kašpar Maria ze Šternberka (1761 - 1838)

Datum vydání: 5. ledna 2011
Název emise: Kašpar Maria ze Šternberka (1761 - 1838)
Nominální hodnota: 43 Kč
Katalogové číslo: A665
Výtvarný návrh: Oldřich Kulhánek
Rytina: Wolfgang Mauer
Tiskové listy:aršík s 1 známkou
Rozměr obrázu známky: 26 x 40 mm
Druh tisku: ocelotisk z plochých desek v kombinaci s barevným ofsetem v barvách zelené olivové, temně vínové a černé

Kašpar Maria ze Šternberka (1761 - 1838)

Námět známky:

Na známce je vyobrazen Kašpar Maria ze Šternberka. Narodil se 6. ledna 1761 v Březině. Byl jedním z nejvýznamnějších přírodovědců první poloviny 19. století. Specializoval se zejména na botaniku, geologii a paleontologii. Je považován za jednoho ze zakladatelů paleobotaniky. Shromáždil rozsáhlé a neocenitelné sbírky nerostů, zkamenělin a herbářových položek. Ty se staly základem sbírek Národního muzea v Praze, které Kašpar Maria založil. Narodil se ve starobylém, ale nepříliš bohatém českém šlechtickém rodě Šternberků jako osmé a poslední dítě a třetí syn Jana ze Šternberka a Anny Josefy, rozené hraběnky Krakovské z Kolovrat. Studoval na pražské univerzitě filosofii a v Římě teologii, kde také přijal nižší církevní svěcení. V roce 1790 se začal zajímat o přírodní vědy, k čemuž ho inspirovalo založení řezenské Botanické společnosti. Příspíval do jí vydávaných Botanisches Taschenbuch a v roce 1800 se stal řádným členem společnosti. Začal soukromě studovat botaniku, v níž mu byl prvním učitelem Charles Jeunet Duval. Měl před sebou slibnou církevní kariéru, avšak po neúspěchu diplomatické mise v Paříži, v letech 1804 až 1805, složil církevní funkce. Přijal místo ředitele vědeckých ústavů v Řezně. Zde založil botanickou zahradu, ta však byla v roce 1809 za válečného tažení zničena. Během pobytu ve Francii se seznámil s Alexandrem von Humboldtem a s elitou francouzských paleontologů a botaniků. Z vědeckých výprav, zvláště do bavorských Alp, vytěžil materiál pro latinskou práci Přehled lomikamenů v obrazech. Krátce na to zdědil, po starším bratrovi a zaníceném přírodovědci Jáchymovi, panství Radnice v západních Čechách. Při svém sídle zde zřídil opět botanickou zahradu a v nově otevřených uhelných dolech vyhledával zkameněliny pravěkých rostlin. Německy a vzápětí i česky vydal Pojednání o rostlinopisu v Čechách a v letech 1820 - 1838 vycházelo společné dílo Kašpara ze Šternberka, Karla Bořivoje Presla a Augustina Cordy - Pokus o zeměpisně botanické popsání pravěkého rostlinstva. Roku 1818 byl Kašpar Maria ze Šternberka zvolen předsedou Společnosti pro založení Českého vlasteneckého musea, jemuž odkázal svou knihovnu i paleontologickou sbírku. V roce 1825 byl hrabě Šterbnerk jedním z klíčových podílníků Pražské železniční společnosti, která v roce 1827 obdržela koncesi pro stavbu Lánské koněspřežky. Zemřel 20. prosince 1838 na svém březinském zámku. Jeho smrtí vymřela leopoldinská větev rodu.
(zdroj www.cpost.cz)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou je vydávána obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je vyobrazena "Lepidodendron aculeatum Sternberg" - fosílie stromu z čeledi plavuňovitých, která je stará přibližně 305 miliónů let. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě zelené.
(zdroj www.cpost.cz)

Kašpar Maria ze Šternberka (1761 - 1838)

Kašpar Maria ze Šternberka (1761 - 1838)

Kašpar Maria ze Šternberka (1761 - 1838)

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky ČR za nominál. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra | 11. 1. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223