Karlův most na připravovaném německém příležitostném razítku

Německá pracovní skupina Československo „Arbeitsgemeinschaft Tschechoslowakei“ si připomíná 40 let svého trvání. Dne 5.3.2010 bude k této příležitosti používáno v Mnichově na Mezinárodním veletrhu poštovních známek razítko s vyobrazením pražského Karlova mostu.

Karlův most na připravovaném německém příležitostném razítku

Pracovní skupina sdružuje německy hovořící sběratele poštovních známek česko-slovenského teritoria, tedy i dnešní České republiky a Slovenské republiky. Skupina si klade za cíl filatelistickou badatelskou činnost v oblasti poštovních známek a ostatního filatelistického materiálu tohoto teritoria, včetně boje proti falzifikátům. Zřizuje pracovní podskupiny. Má víc než 200 členů, včetně členů dánské a rakouské sekce. Udržuje styky s českými, slovenskými a dalšími zahraničními filatelisty (např. v USA, Maďarsku, Nizozemí, Velké Británii) – sběrateli tohoto teritoria. Poskytuje svým členům služby – novinkovou službu, kolování filatelistických výběrů, vydává odborný zpravodaj, zajišťuje překlady zahraničních odborných filatelistických publikací o tomto teritoriu, znaleckou činnost, atd.
Popřejme i my pracovní skupině mnoho úspěchů v další činnosti.

Autor: Jaroslav Tomandl | 8. 2. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223