Karel IV.

Datum vydání: 4. května 2016
Název emise: Karel IV.
Nominální hodnota: 54 Kč
Katalogové číslo: A885
Výtvarný návrh: Jan Kavan
Rytina: Miloš Ondráček
Tiskové listy: A1 + 2K
Rozměr obrázu známky: 116 x 175
Druh tisku: archová kombinace s plnobarevným ofsetem ve spojení s černou rytinou

Karel IV.

Námět známky:

Podobizna císaře římské říše a českého krále Karla IV. podle tradice, která se opírá o jeho dobová vyobrazení, u nichž se realizmus teprve probouzel ze středověkého schematizmu.

Velký státník, obratný diplomat, vzdělaný, kultivovaný, moudrý a cílevědomý budovatel zde vznešeným gestem přenechává výsledky svého usilování následným generacím. Na toto mimořádné duchovní, kulturní i hmotné dědictví jsou v celé kompozici různé odkazy. Na samotné známce je to stylizace iniciály Karlova jména ze zakládací listiny pražské univerzity. K této podstatné události směřuje i výjev zobrazený na hlavním kupónu. Král zde symbolicky předává zakládací dekret do rukou sv. Václava. Nejde ovšem o přímou citaci z univerzitního pečetidla. Zachováno je jen kompoziční schéma. Výtvarník zároveň poukázal i na to, že právě Karel založil nadčasovou národní patronaci tohoto světce. Byla použita jeho známá podoba od Jindřicha Parléře (byť se jedná o dílo z pozdější doby) ze Svatováclavské kaple katedrály sv. Víta. Na gigantický projekt tohoto chrámu poukazuje zase půdorys v pozadí. Katedrálu, ale i obecně rozsáhlou stavební činnost, kterou Karel inicioval, evokují architektonické prvky opěrného systému vrcholné gotiky, tvořící rámec aršíku. Do této oblasti patří i konkrétní stavby z oblasti Karlova mostu. Velkorysé, urbanisticky prozíravé založení Nového města pražského tvoří uliční strukturu prolínající se celým aršíkem. Vytříbenost všech druhů umění mají symbolizovat múzy hrající na hudební nástroje. A konečně i podpora zemědělství a veškerého hospodářství (podpora zakládání rybníků a vinic, zavádění nových druhů ryb – parmy) je charakterizována v malém kupónu.

Se známkou se vydává obálka prvního dne včetně razítka prvního dne vydání. V obrazové části obálky je volně parafrázované vyobrazení, kde král zakládá město. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě hnědočerné. Razítko vychází z kružby gotického okna, do které je zarámována iniciála K. a text: PRAHA, 4. 5. 2016.
(zdroj www.cpost.cz)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.
(zdroj www.cpost.cz)

Karel IV.

Karel IV.

Karel IV.

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky ČR za nominál. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu. Karel IV.

Autor: Zdeněk Jindra | 3. 5. 2016

Komentáře

ostudná chyba

Quartus nikoliv Quatrus!

O své peníze nepřijdeme

Problémy s latinou

Karel IV latinsky

CAROLUS nebo KAROLUS

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223