K.u k. Marinedetachement in Tientsin

Na potlačení „Povstání boxerů“, které vypuklo v Číně v r. 1899, se podíleli Britové, Francouzi, Rusové, Japonci, USA, Němci, Italové, Belgičani, Holanďani, Španělé i Rakušané. Počátkem června r.1900 se zahraniční intervenční síly vylodily pod Ta-ku. Několik tisíc vojáků, kteří tuto pevnost oblehli, následně snadno obsadilo nedaleký Tientsin, aby odtud 10. června vyrazil britský viceadmirál E. Seymour s výce než 2000 muži včetně oddílu c.k. rakouských námořníků na Peking. Celkem se těchto bojových akcí v Číně zúčastnilo asi 400 rakousko-uherských námořníků.

Díky své účasti na tomto válečném tažení získalo Rakousko-Uhersko již 11. února 1901 v Tientsinu vlastní „území“ o rozloze 0,7 km², na kterém žilo 400.000 Číňanů. Tak vznikla „de jure“ jediná rakousko-uherská „zámořská država“ či spíše osada.

Na tomto „rakouském“ území tvořilo zdejší posádku 32 námořníků s námořním důstojníkem jako „Detachement-Kommandantem“.

Mateřská země však tuto „kolonii“ či spíše základnu, přes její výhodnou obchodní polohu a dobré lodní i železniční spojení s Pekingem, využívala až pohříchu málo. V Tientsinu se do srpna 1917, kdy bylo toto rakouské území na nátlak zemí Dohody obsazeno opět čínskou armádou, zaregistrovaly všehovšudy jen čtyři rakouské firmy a připluly sem jen dvě rakouské obchodní lodi. Teda opravdu nic moc! A tak status-quo c.k. državy využívali jen čínští obchodníci, kteří zde platili výrazně nižší daně.

Žel, žádným poštovním dokladem zaslaným z této rakousko-uherské državy nedovedu uvedený příspěvek doložit. Určitě jsou však takové zásilky rakousko-uherské polní pošty v našich sbírkách.


Autor: Jaroslav Tomandl | 11. 1. 2005

Komentáře

Boxerské povstanie

Přidat komentářZobrazit komentáře