K Ostropě 2003

Datum vydání: 19. 6. 2003


Vážení návštěvníci magazínu Infofila, milí kolegové filatelisté,
v několika článcích věnovaných domácí filatelii Vám chci představit filatelistické stránky věnované především brněnské filatelii. Pod názvem Filatelie v Brně (stručně Filabrno) se věnují aktuálnímu filatelistickému dění v Brně a okolí. Současně jsou zde i oficiální stránky Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně a stránky Oblastní komise mládeže. Mimo různých filatelistických drobností odevšud je část obsahu věnována také aerofilatelii a námětu letectví.Postřehy a dojmy z pohledu jednodenního účastníka příprav a současně jednodenního návštěníka.

Bezprostřední přípravy
Výstava začínala ve čtvrtek 24. 4. 2003. Instalace ovšem probíhala už od víkendu. Jednalo se zejména o montáž rámů (výstava měla odhadem 700 ploch). V úterý se dolaďovalo rozmístění rámů a zejména probíhalo "oblíbené a populární" mytí skel. Nicméně už v úterý byly nainstalovány první exponáty. Zbytek domácích exponátů byl hladce nainstalován ve středu a odpoledne nastalo poněkud nervující čekání na celní odbavení zahraničních exponátů. Tento několikaminutový úkon se uskutečnil k večeru a instalace exponátů byla úspěšně zakončena v půl druhé ráno ve čtvrtek.

Exponáty
Bylo na co se dívat a každý si mohl najít to své. Mimo řady již známých exponátů mě zaujal především pozvaný tematický exponát J. Jánosika z Maďarska "Letecká válka nad Maďarskem 1944 - 1945" a exponát D. Schillera z Ostravy "Nežádoucí a ilegální vydání" vystavený v otevřené třídě.

Hodnocení
Jury začala pracovat již při instalaci exponátů. Práce pokračovala i ve čtvrtek a výsledky byly schváleny v pátek 25. v podvečer. Medaile a ceny byly předány na slavnostním palmáre v sobotu.

Materiály
K dispozici byl pěkný Průvodce výstavou. Česká pošta používala jak razítka k výstavě, tak příležitostnou R nálepku a výplatní otisk. Mimo to bylo k dispozici také razítko k 80. výročí KF Vysočina. V prodeji byly známkové sešitky "Krajky" s kupóny OSTROPA, dopisnice vydané k výstavě aj.

Velkým lákadlem pak byla samozřejmě premiéra známky Růže nad Prahou s přítiskovými kupóny, jejichž potisk byl Českou poštou na výstavě prováděn. V prodeji byly tyto známky s výstavními kupóny.

Subjektivní návštěvnické dojmy
Prostory a uspořádání výstavy na dobré úrovni. Osvětlení některých expozic (zejména balkón) - mizerné. Medaile – velmi pěkná. Tiskoviny: dva bulletiny a Průvodce výstavou – velmi pěkné. Slavnostní palmáre – nehodnoceno, neviděl jsem. Výstavní ceny – líbily se. Umístění pracoviště pro zhotovování přítisků na přítiskové kupóny – hůř označené.

Relativně malé fronty u pracoviště na potisk přítiskových kupónů – v pátek byly odpoledne i chvíle, kdy tam nestál nikdo.

Pozn: psáno pro Zpravodaj KF A. Muchy a Filabrno

Autor: Jaroslav Punčochář
jpuncochar@fides.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz