K článku F. Beneše ve Filatelii č. 12/2003

1) Průvodka s leteckou čtrnáctikorunovou známkou I. emise, v článku je opatřena mou pravou znaleckou značkou. Uvěřil jsem bez detailní prohlídky značkám Mrňák a Karásek a připojil jsem svou značku vlastní. Bylo to neprofesionální, mrzí mě to a omlouvám se za to.

2) Ve středu 17. prosince 2003 jsem navštívil Dům filatelie Profil a požádal JUDr. Beneše o zprostředkování mezi novým nabyvatelem průvodky a mnou, v jehož rámci jsem za stažení průvodky z oběhu nabídl úplnou náhradu aukční ceny i dalších vyvolaných nákladů (včetně úhrady znaleckého posudku JUDr. Beneše). Toto zprostředkování mi bylo na místě přislíbeno a údajný souhlas nového nabyvatele s tímto postupem tlumočen telefonicky téhož dne večer. V pátek dopoledne tj. 19. 12. 2003 mi JUDr. Beneš sdělil, že si věc rozmyslel, že ve zprostředkování nehodlá pokračovat a že doporučuje nechat proběhnout celé reklamační řízení.

3) Protože nového nabyvatele neznám, opakuji svou nabídku veřejně s tím, že buď jemu nebo firmě Feldmann, či Ludvíku Pytlíčkovi, který mi průvodku k ověření předložil, způsobenou škodu nahradím ve shora vymezeném rozsahu.

4) Dne 5. 1. 2004 jsem oznámil výkonnému výboru SČF svou rezignaci na funkci předsedy Komise expertů SČF, člena jejího vedení a ředitele Filatelistické zkušebny SČF.

Ing. Pavel Pittermann
V Praze dne 8. ledna 2004


V současné době posuzují členové výkonného výboru SČF návrh nového statutu komise znalců. Na jeho zpracování se podílejí významní právníci. Nejdůležitější cíle tohoto statutu:

1) jednoznačně vymezit postavení Komise jako součásti SČF a udržet tak v jeho rámci jmenování a sdružování znalců (což přispívá jak k prestiži SČF, tak i k prestiži znalců samotných);

2) oddělit od činnosti Komise výkon případné znalecké činnosti jejích jednotlivých členů vůči veřejnosti (přesunout jej tedy mimo rámec činnosti Komise znalců) a tím odstranit rizika plynoucí pro SČF v případě jejich omylů;

3) dát činnosti Komise jasnější rámec a zakotvit povinnosti členů – zejména povinnost aktivně vykonávat funkci člena Komise

4) zjednodušit přijímání nových členů do Komise;

5) odstranit dosavadní uzavřenost Komise, zejména pokud jde o neveřejnost jejího rozhodování, a dále odstranit předpisy, které členům Komise dosud znemožňovaly účinně poukazovat na chyby jiných členů Komise.

Vážení přátelé,

předsednictvo SČF chce na svém zasedání 22. května 2004 ve Žďáru nad Sázavou schválit nový statut komise znalců a současně i projednat a uzavřít výše uvedené problémy. S výsledky tohoto jednání budete seznámeni ve 3. čísle Informací SČF, které dostanete počátkem června letošního roku.

Mgr. Jaroslav Maleček
tajemník SČF

Autor: SČF | 6. 3. 2004

Komentáře

jak muže takový darebáctví někomu projít

RE: jak muže takový darebáctví někomu projít

tak si to přiznejme..

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223