Junge Sammler

Junge Sammler, v překladu Mladý sběratel, je časopis mladých filatelistů v Německu. Vychází čtyřikrát ročně, je celobarevný a velice pěkný. Každé číslo má 36 stran doslova nabitých články a různými informacemi.

Mám před sebou první letošní číslo. Jeho hlavním tématem je skautské hnutí, kterému je věnováno několik článků. Dočteme se tu něco z historie skautingu, o skautských jamboree, o skautingu v Německu a také o skautingu ve filatelii. Vše je samozřejmě bohatě ilustrováno známkami a příležitostnými razítky. Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více, nechybí ani odkazy na Internet (např. www.scout.org nebo www.scoutnet.de).

Další větší zajímavý článek je věnován historii kalendáře a pak tu je třetí část seriálu o kulturních památkách Balkánu. Dále následují informace z regionů a klubů, zprávy o výstavách a soutěžích, inzeráty, přehled připravovaných výstav, soutěž pro čtenáře a různé drobnější zprávy.

Druhé letošní číslo má jako hlavní téma Vikingy, jejich historii a cesty. Jsou tu mj. články Vikingové přicházejí, Velké cesty Vikingů, Vikingský svět bohů, Ruční práce a umění, Konec éry Vikingů. V další části časopisu najdeme článek Digitální známky Německé pošty a opět zprávy z regionů a klubů, inzeráty a soutěž.

Junge Sammler je velice pěkný časopis jak po stránce obsahové, tak i po stránce grafické. Určitě je užitečný a zajímavý nejen pro mladé filatelisty, ale i pro dospělé.

Junge Sammler


Autor: Zdeněk Töpfer | 22. 6. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223