Július Molnár - Wiliam Schmidt: SLOVENSKO, krajina histórie, kultúry a prírodných krás v maximafílii

Keď v roku 2009 spracoval MVDr. J. Molnár (spolu s Mgr. M. Šnircom) ojedinelú publikáciu História Trnavy na filatelistických dokumentoch, optimisti verili, že prvý z autorov neostane iba pri filatelistickom spracovaní histórie a krás prvého slobodného kráľovského mesta z územia Slovenska, ale že zamieri o stupienok vyššie. A stalo sa. Pomocou W. Schmidta slovenský popredný maximafilista spracoval na CD elektronickú verziu publikácie o Slovensku uvedenej v názve.

Pretože po CD siahnu nepochybne aj zberatelia - nefilatelisti, vo všeobecnom úvode je najskôr význam pojmu maximafília, analogická pohľadnica - carte maximum – ďalej v skratke CM, čo je vlastne bežná pohľadnica s nalepenou poštovou známkou v obrazovej časti s vhodnou poštovou pečiatkou – dennou alebo príležitostnou. Za potrebné pre záujemcov najmä z cudziny považujú autori aj informácie geografického, politického, ekonomického či spoločenského charakteru s nutným anglickým prekladom. Za nimi nasleduje vyobrazenie slovenských a československých CM, predstavujúcich a približujúcich Slovensko od najstarších filatelistických materiálov, resp. dokumentujúcich dané historické pozadie, napr. soška Moravianskej Venuše z mamutoviny spred 22 800 rokov, historický rímsky nápis z trenčianskeho tábora Laugarício z r. 179, archeologické nálezy z obdobia Veľkej Moravy, Bojnej atď. Pretože s históriou Slovenska sú spájané aj sakrálne stavby, najmä tie  najstaršie z románskeho obdobia, sú tu aj pamiatky ako kostol sv. Michala Drážovce či nález z Boldogu v okrese Senec. Autor svoj trnavský pôvod netají, je tu aj niekoľko „tirnavík“, ako je napr. iniciála Bolestného Krista nachádzajúca sa v zbierkach SSV Trnava. Turistickými zaujímavosťami často zobrazovanými na poštových známkach aj vydávanými na pohľadniciach sú slovenské zámky, hrady a kaštiele, tie nemôžu na CD chýbať. A sú dokonca vo viacerých variantoch vydaných známok aj pohľadníc ako napr. Trenčín, Zvolen, Nitra, Bojnice, Betliar, Topoľčianky, podobne ako mestá Levoča, Kremnica, Kežmarok, Poprad a ďalšie. Nechýba hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava s dominantou hradu a Dunajom, sú tu tiež sídla samosprávnych krajov Trnava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice a z okolia nášho regiónu Pezinok, Modra, Piešťany. Z rodného mesta autora je tu prvá úplná uhorská univerzita s jej zakladateľom kardinálom Petrom Pázmáňom (kedy sa ho dočkáme na slovenskej známke? Pozn. JM) a historická veduta Trnavy. Folklórne motívy predstavujú betlehemy, ľudový Jánošík, detviansky kroj a madunický čepiec. Aktuálnosť výročia kresťanskej a kultúrnej misie sv. Cyrila a Metoda potvrdzujú aj „historické“ CM oboch svätcov. Z ďalších významných osobností sú na CD analogické pohľadnice J. Sambucus, kardinál J. Haulik, kardinál Rudnay, Š. Moyses, Karol Kuzmány, Ján Pavol II., M. R. Štefánik, z vedeckých osobností J. Hronec, A. Jedlík. Medzi umeleckými osobnosťami nechýbajú básnici P. O. Hviezdoslav, Ján Hollý, kňaz a jazykovedec A. Bernolák, hudobný skladateľ L. van Beethoven (ocenená ako najkrajšia CM sveta zo súťaže Medzinárodnej organizácie FIP v Singapúre), M. Schneider - Trnavský a Koniarkovo dielo Sv. Ján Krstiteľ. Možno z hudobnej tematiky bude záujemcom (aj zberateľom tirnavík) o túto oblasť chýbať CM Gitara Dobro, pretože organizovanie festivalov Dobrofestu Trnave, v Dolnej Krupej a v Šaštíne-Strážoch výrazne prekročilo hranice Trnavského samosprávneho kraja aj Slovenska a získalo účasťou svetových dobristov na koncertoch rozmery viac ako len európske. Nehovoriac o tom, že zavedenie slovenského pojmu “dobro“ do celosvetového muzikálneho slovníka je z etymologického hľadiska ojedinelým počinom jeho vynálezcu J. Dopyeru.

Na pohľad sú mimoriadne pútavé CM s  dielami našich popredných maliarov – Kolomana Sokola, Z. Palugyaya, G. Mallého, D. Skuteckého, M. Galandu, M. Benku a iných. Zo slovenskej prírody zaujmú analogické pohľadnice tatranskej prírody, Slovenského raja, Pienin a okolia Banskej Štiavnice. Dielo predstavuje celkom 169 maxikariet , ktoré sú jednak  oficiálne z produkcie Slovenskej pošty a z väčšej časti po ich vyhľadaní a získaní ako vhodných komerčných pohľadníc zhotovené autorom. Že ide o sizyfovskú prácu, sa prehliadkou CD presvedčí každý čitateľ. Niektoré sú skutočným filatelisticko-poštovým unikátom či historickou raritou, aj keď nemusia byť na prvý pohľad pútavé v porovnaní s možnosťami spôsobu kvalitnejšej farebnej tlače súčasných známok a pohľadníc. Ako príklad takejto vzácnosti uvádzam CD Oravského zámku so známkou obdobia I. ČSR, ktorá bola vôbec prvou československou známkou vydanou podľa fotografie so slovenským motívom (!). Na CD je takmer 200 strán textu s obrázkami v podobe, ktorú si záujemca o printovú verziu diela môže vytlačiť.

Spracovanie Slovenska v maximafílii je jedinečným dielom, obohacujúcim slovenskú filatelistickú literatúru v elektronickej verzii, ale nakoniec sa autorom podarilo dielo vydať i v printovej verzii, čo znamená, že publikácia môže byť vystavovaná i v tejto podobe.

Július Molnár - Wiliam Schmidt: SLOVENSKO, krajina histórie, kultúry a prírodných krás v maximafílii


Autor: Ján Mička | 19. 6. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223