JUDr. Otto Gáťa - laureát Ceny Zväzu slovenských filatelistov pre rok 2002

Komisia pre udeľovanie Ceny Zväzu slovenských filatelistov na svojom zasadnutí 29. 11. 2003 jednomyseľne udelila

Váš komentář