JUDr. Otto Gáťa - laureát Ceny Zväzu slovenských filatelistov pre rok 2002

Komisia pre udeľovanie Ceny Zväzu slovenských filatelistov na svojom zasadnutí 29. 11. 2003 jednomyseľne udelila túto cenu JUDr. Ottovi Gáťovi za dlhoročnú činnosť v prospech zväzu. Menovaný je filatelistickej verejnosti známy ako najplodnejší vystavovateľ, ktorého exponáty boli ocennené zlatou medailou na výstavách rôznych úrovní, včítane tej najvyššej pod FIP patronátom. Poznali sme ho počas 25 rokov ako editora Časopisu Martinia i ako autora výborných článkov postihujúcich všetky oblasti filatelie.

Dr. Gáťa bol dlhoročný funkcionár zväzu na všetkých úrovniach našej organizácie, je známy, mienkotvorný filatelista na Slovensku i v zahraničí.

Sme presvedčení, že Cena ZSF pre rok 2002 je v správných rukách. Srdečne blahoželáme.

(ljf)


Autor: ZSF | 31. 3. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář