Jubileum mezinárodní námětové skupiny NAVICULA - Lodě – Lodní doprava

Ve dnech 30.května – 1.června 2009 (o svatodušních svátcích) slaví mezinárodní námětová skupina NAVICULA své 50. jubileum. Schází se v luxemburském lázeňském městě Bad Mondorf, kde se současně bude konat námětová výstava „Lodě – Lodní doprava“ - přehlídka exponátů členů námětové skupiny.

Jubileu je věnovaná německá poštovní celina (viz. Obr.1)

Jubileum mezinárodní námětové skupiny NAVICULA - Lodě – Lodní doprava

Skupina vydává svůj vlastní zpravodaj NAVICULA (obr.2).

Jubileum mezinárodní námětové skupiny NAVICULA - Lodě – Lodní doprava

Ve svých začátcích byl zpravodaj součástí společného mezinárodního bulletinu pro námětovou filatelii THEMA INTERNATIONAL (obr.3),

Jubileum mezinárodní námětové skupiny NAVICULA - Lodě – Lodní doprava

který vydávala Švýcarská námětová společnost pod vedením známého sběratele Dr. Ernsta Schluneggera (jeho tematický exponát LODĚ byl oceněn mnoha zlatými medailemi na světových výstavách FIP, včetně výstav PRAGA) . Tento bulletin dával prostor námětovým skupinám Medicína-farmacie, Astronomie, Vlajky, Architektura, Botanika, Motorová vozidla, a smozřejmě Lodě+Lodní doprava. Členové námětové skupiny NAVICULA spojují při svých pravidelních setkáních příjemné s filatelistickým. Mimo povídání si o svém námětu, výměně filatelistického materiálu a organizačních otázkách, si dovedou posedět u sklenky vína nebo piva, jít si prohlédnout pamětihodnosti místa a okolí, kde se zrovna sešli. Kousek od místa letošního jubilejního setkání teče řeka Mosela, oblast podél této řeky nabízí vynikající moselské víno. Tak si setkání zpříjemníme douškem moselského.

Pokud někdo z našich čtenářů má zájem být členem této námětové skupiny, redakce Infofila mu ráda poskytne potřebné informace. Lze též nahlédnout do www.navicula.de

Autor: Jaroslav Tomandl | 29. 3. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223