Jubilejná filatelistická výstava C-S Salon 2018

K oslavám 100ročnice Československej republiky prispeli aj slovenskí filatelisti. Alebo správnejšie: slovenskí aj českí filatelisti, a to organizovaním nesúťažnej filatelistickej výstavy, preto mala označenie „salón“. Hlavná ťarcha organizačnej práce spočívala na bedrách členov, ako to už býva, organizačného výboru pod vedením Ing. Mirka Bachratého. Ten zrejme pracoval skvele, tvrdím to podľa toho, čo som videl. Už samotné miesto konania bolo na tej najvyššej možnej úrovni. Veď či si možno predstaviť významnejšie miesto konania ako to miesto, ktoré bolo v minulosti svedkom korunovácií rakúskych a uhorských kráľov a cisárov? Reprezentatívnejšie miesto, ako je Bratislavský hrad nad Dunajom a jeho zrekonštruovaná Západná terasa, si sotva možno inak predstaviť pre predvedenie vynikajúcich exponátov slovenských a českých filatelistov, ktoré na svetových a medzinárodných výstavách získali tie najvyššie ocenenia. Na ukážku koncepcie salónu boli aj tie exponáty, ktoré ukazovali začleňovanie a miesto Slovenska v novej republike od vcelku nedávnej histórie až po súčasnosť, teda pokryli obdobie pred vznikom republiky. Dôstojné miesto malo vydanie Muchových Hradčian, obdobie Protektorátu aj Slovenský štát, povojnové obdobie, menová reforma, 25 rokov známkovej tvorby Slovenska, medzinárodné aj domáce ocenenia slovenských poštových známok a iné. Návštevníci mohli vidieť skutočné slovenské poštové a známkové klenoty na jedinom ráme pohromade. Vidieť najstaršiu poštovú pečiatku na celistvosti (V. TYRNAU z r. 1752), predznámkový list s pečiatkou Bartfeldt, dvojpásku medzihárčia 1Kč Nitra 1933 alebo nezúbkovaný hárček „Deťom“ 1944 nie je každodennou udalosťou. A to som nevymenoval ani polovicu. Čo meno vystavovateľa – to pojem v slovenskej a českej filatelii. Ich fotografie ako medailóny v závere výstavného katalógu ostanú ako kronika niekoľkých z najvýznamnejších slovenských a českých filatelistov súčasnosti. Návštevníci výstavy určite neobišli propagačný exponát venovaný dielu nestora slovenskej známkovej tvorby akad. mal. Jozefa Baláža. (Patrilo by sa mu v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici na stenu dať heslo „Zaslúžil sa o slovenskú poštovú známku“. ) Plnofarebný výstavný katalóg (s prílohou tlačového listu k jubileu 100 rokov podľa výtvarného návrhu Igora Piačku a v rytine Martina Činovského) obsahuje množstvo vystihujúceho obrazového materiálu s textami, ktoré v žiadnom prípade nemožno označiť len ako „stručné,“ ale ako výstižné , ktoré sa stanú na veľa dní a mesiacov populárnym čítaním každého filatelistu. Svoje miesto dostali aj mladí filatelisti ukážkami svojich miniexponátov z témy tohoročnej filatelistickej olympiády so zameraním na tieto aktuálne výročia čsl. filatelistov. Aj preto sa v sobotu 28. októbra zišli na Salóne na pozvanie predsedu KM ZSF Ing. Josefa Rančáka vedúci krúžkov mladých filatelistov z Bratislavy, Malaciek, Trnavy, Žiliny a Liptovského Mikuláša, aby prediskutovali zámery v činnosti KMF v šk. r. 2018/19. Podľa účasti mládežníkov a ich vedúcich to v podstate bol Deň filatelistickej mládeže aj keď nenaprogramovaný. Avšak ešte predtým ich predseda organizačného výboru C-S salónu M. Bachratý previedol výstavou so zastavením a výkladom pri každom exponáte a poukázaním jeho osobitostí. Vďaka za to! Kto sa nezúčastnil, môže ľutovať.

Na mládež nezabudli organizátori ani v ďalšej ich činnosti počas výstavy: deti mali možnosť nakresliť poštovú známku, vyplniť anketový lístok o filatelii, za čo dostali pekný suvenír s príležitostnou pečiatkou a známkou a 5hal známkou Hradčian. Využili aj možnosť zhotoviť si niekoľko celistvostí s vhodnými príležitostnými poštovými pečiatkami, ktoré ostanú dokumentom aj spomienkou jubilejnej výstavy, aká bola na Slovensku prvý raz. Do atmosféry salónu čitateľov Infofily aspoň trošku vnesie niekoľko fotografií. (foto -doddie-)

Jubilejná filatelistická výstava C-S Salon 2018

Jubilejná filatelistická výstava C-S Salon 2018

Jubilejná filatelistická výstava C-S Salon 2018

Jubilejná filatelistická výstava C-S Salon 2018

Jubilejná filatelistická výstava C-S Salon 2018

Jubilejná filatelistická výstava C-S Salon 2018

Jubilejná filatelistická výstava C-S Salon 2018

Jubilejná filatelistická výstava C-S Salon 2018

Jubilejná filatelistická výstava C-S Salon 2018

Jubilejná filatelistická výstava C-S Salon 2018

Jubilejná filatelistická výstava C-S Salon 2018

Jubilejná filatelistická výstava C-S Salon 2018

Jubilejná filatelistická výstava C-S Salon 2018

Jubilejná filatelistická výstava C-S Salon 2018

Jubilejná filatelistická výstava C-S Salon 2018

Jubilejná filatelistická výstava C-S Salon 2018

Jubilejná filatelistická výstava C-S Salon 2018

Jubilejná filatelistická výstava C-S Salon 2018

Jubilejná filatelistická výstava C-S Salon 2018

Jubilejná filatelistická výstava C-S Salon 2018


Autor: Ján Mička | 6. 11. 2018

Komentáře

Exponát č.37, Poštové lístky Poznajte svoju vlasť - propagujte jej krásy poštou, 1937

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223