Jiří Winter - Neprakta - zberateľ a karikaturista

(1924-2011)

NEPRAKTA UŽ ZNÁMKU NENAKRESLÍ

Jiří Winter - Neprakta - zberateľ a karikaturista

Už dávno dosiahol pomyselný Olymp českého kresleného humoru. Jeho kresby medzi ľuďmi priam zľudoveli. Jeho osudovým časopisom sa stál známy dnes už kultový český humoristický týždenník Dikobraz, s ktorým spolupracoval vyše štyridsať rokov. Humor jeho kresieb je úprimný, prostý, zrozumiteľný, úsmevný a príjemný. Tento kráľ českého kresleného humoru, napriek úctyhodnému veku, nepúšťal ceruzku z ruky. Na jeho konte je vyše 35 tisíc obrázkov, ktoré ho zaradili aj do slávnej Guinessovej knihy rekordov. O obľúbenosti jeho tvorby svedčí aj to, že ako prvý český karikaturista získal titul zaslúžilý umelec (1981). Maliar, ilustrátor a karikaturista Jiří Winter, ktorý svoje kresby podpisoval ako Neprakta (spolupracoval s libretistami Kopečným, Švanderlíkom a Schneiderom) zomrel 30. októbra o 15.00 hod., vo veku nedožitých 88 rokov, v Prahe Střešovickej vojenskej nemocnici.

Jiří W i n t e r /1924/, klasik českého kresleného humoru sa narodil a detstvo prežil v pražských Holešovicach, v rodine Karla a Márie Wintera, majiteľa firmy Sklenárstvo a rámovanie obrazov. Dnes žije a tvorí v známej pražskej vilovej štvrti Ořechovke v susedstve známych osobnosti, napr. Květy Fialovej a Jiřího Suchého... Kreslil už od detstva. Absolvoval pražskú reálku a Štátnu grafickú školu, študoval aj prírodné vedy. V novembri 1948 mu vyšiel prvý kreslený vtip v prílohe denníka Svobodné slovo - Kvítek a neskor aj v Dikobraze. V tom istom čase zakladá spolu so orientálnym zberateľom Ing. Bedřichom Kopečným firmu na kreslenie vtipov nazvanú Neprakta. V roku 1960 sa na Haškovej Lipnici stretáva s Miroslavom Švandrlíkom, ktorý vyhral Haškovú cenu za literatúru a Winter za výtvarnú tvorbu. Spoločne so svojimi spolupracovníkmi, autormi námetov kreslených vtipov - už zosnulým literátom Bedřichom Kopecným/1948-1970/, spisovateľom Miroslavom Švandrlíkom/1970-1994/ a novinárom Emilom Schneiderom /od r. 1994/ je autorom vyše 35 tisíc kreslených vtipov, ktoré boli od roku 1948 publikované vo viac než stovke rôznych periodik. Za rovnaké obdobie usporiadal niekoľko stoviek výstav kresleného humoru doma a vo svete, od Havany až po Moskvu. Vydal dve desiatky vlastných kníh kresleného humoru /106 od Neprakty, Motívy amfór, Antiken in Scherben, Třináctero návštev, Špehýrky,Das Haar in der Suppe, Maenner in Harnisch. Anekdoty s Nepraktom, 929x Neprakta, ...Na návštevě u Nepraktu, Z archívu krále humoru/. Okrem kresleného humoru / skúšal aj komiksy /, navrhuje plagáty, letáky, pohľadnice, kalendáre, spolupracuje s televíziou a filmom. V roku 1960 získava svoje prvé ocenenie - Haškovu cenu. V roku 1981 ocenenie zaslúžilý umelec/prvý a zatiaľ jediný v Čechách za kreslený humor/. Od roku 2001 je držiteľom Pelhřimovského certifikátu o vytvorení českého rekordu - najviac uverejnených kreslených vtipov a vďaka rozsahu svojej tvorby aj v známej Guinessovej knihe rekordov. Vývoj jeho rekordu v počte kreslených a publikovaných vtipov - 1961 /5 000/, 1984 /17 000/, 2OO1 /35 000/. Aj jeho zásluhou získal kreslený humor v Čechách spoločenské uznanie. Jeho nenapodobiteľnými čiernobielymi a kolorovanými kresbami - úsmevnými , poetickými, komickými, niekedy aj satirickými, ale nikdy nie zlomyselnými či posmešnými. Vniesol do českej karikatúry vlastnú maliarsku a grafickú školu , svojrázny, nezameniteľný, originálny výtvarný štýl, ako v polohe ilustratívnej zložky slovného vtipu, tak hlavne v kreslenom humore bez slov, kde často postavy a prostredie svojich kreslených námetov vyzdobuje radou vecných až bizarných detailov /záľuba, ktorá vychádza z jeho zberateľského a prírodovedného fanatizmu/, ktorý mu predurčil osobitné ojedinelé miesto a postavenie v jej kontexte. Jeho kresba sa priamo ponúka textu, anekdote, vtipu. Nie je jeho ilustráciou, ale je jeho súčasťou, neslúži situácii ale celkovému významu. Jeho kreslené figúrky, vybrané z najrozličnejšieho prostredia a z rôznej historickej doby, sú akoby pripravené prehovoriť, dokresliť vtip parádnou pointou. Kresba oddane slúži anekdote a je preto vďačne prijímaná najrôznejšími vrstvami divákov - od detí, študentov, žien v domácností, až po vedcov. Podobne, ako u predchodcu Ladu, aj jeho obrázky medzi ľuďmi rovnako zľudoveli. Už dávno dosiahol to o čom sníva každý výtvarník, jeho kresby sú známe aj bez divákovi, na obidvoch brehoch Moravy, aj bez podpisu. Je novodobým Karlovým mostom, ktorý spája generácie milovníkov kresleného humoru niekoľkých desaťročí posledného storočia - posledného a nového tisícročia. Neverí na " líbaní muz " a spolieha sa iba na vlastnú profesionalitu, dobrý námet a výtvarnú invenciu, tvrdú, zodpovednú a poctivú prácu. V známej Malostránskej besede mu Česká únia karikaturistov UK pripravila pri príležitosti jeho životného jubilea - 80. narodenín aj samostatnú prierezovú výstavu z jeho diela. Na knižných pultoch sa nedávno už objavila už jeho 22. kniha ilustrovaná kniha /autor textu M. Švandrlík/ nerozlučnej dvojice žiakov - dobrodruhov a detektívov - najnovšie Kopyto a Mňouk v jihlavských katakombách. A z autorskej dielne Emil Schneider - Neprakta : Z archívu krále humoru I, a z tandemu Švandrlík - Neprakta aj ďalšie knihy : Proč se to říka, Z archívu krále humoru II, Starsoti korunovaných hláv, Praha plná strašidel, To v pohádkach nebylo, či Jak byli vyhubení dráci v Čechách... V r.2011 bola v rekoštruovanám barokovom Špejchare vo Spálenem Pořičí inštalovaná stála Galérie Jiřího Wintra-Nepraktu

Autor: Peter Závacký | 31. 10. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223