Jindřich VII. - dědeček Karla IV.

Před časem jsem byl v Toskánsku. Ve slavné Pise jsem si na Dómském náměstí, zvaném též Náměstí zázraků (Piazza dei Miracoli) prohlédl Dóm Santa Maria Assunta (Duomo di Pisa). Stoje za hlavním oltářem, před honosným sarkofágem (OBR.1) Jindřicha VII. Lucemburského (*1275/1276? - †1313) jsem si uvědomil, že zde leží dědeček našeho císaře a krále Karla IV. Tento lucemburský hrabě, vychovaný na francouzském královském dvoře (stejně jako jeho vnuk Karel IV.), byl schopným státníkem a diplomatem (Karel IV. měl po kom být). Díky tomu dosáhl v roce 1308 zvolení císařem Svaté říše římské. Dne 6. ledna 1309 byl společně s manželkou Markétou Brabantskou v Cáchách korunován.(Karel IV. byl takto korunován císařem v roce 1349). Snaha Jindřicha VII. o vládu nad italskými městy a provinciemi ztroskotala na věčných konfliktech italských měst a na nepřátelství francouzského krále Filipa IV. Zemřel v roce 1313 za válečného tažení v toskánském Buonconvento nedaleko Sieny, pravděpodobně na malárii.

Jindřich VII. - dědeček Karla IV.
Obr. 1

Proč o tom píšu? Protože Jindřich VII. dal Království českému svého syna za ženicha Elišce Přemyslovně a tím desátého českého krále. Z tohoto manželství se narodil císař a král Karel IV., kterého sedmisté narozeniny si 14. května připomínáme a oslavujeme.

Na poštovních známkách Velkovévodství lucemburského nacházíme Jindřicha VII. (OBR.2), jeho syna Jana Lucemburského zvaného Slepý (OBR.3) i vnuky císaře Karla IV. (OBR.4), krále Zigmunda (OBR.5) i Václava I. Lucemburského (OBR.6) jediného syna Jana Lucemburského z druhého manželství s Beatrix Bourbonskou. Výčet není zdaleka úplný. A československé, české a protektorátní známky zde neuvádím.

Jindřich VII. - dědeček Karla IV.
Obr. 2

Jindřich VII. - dědeček Karla IV.
Obr. 3

Jindřich VII. - dědeček Karla IV.
Obr. 4

Jindřich VII. - dědeček Karla IV.
Obr. 5

Jindřich VII. - dědeček Karla IV.
Obr. 6

Nepřeberné množství historických podkladů o zmiňovaných osobnostech z lucemburského rodu lze nalézt jak v literatuře, tak na internetu. V tomto jubilejním roce Karla IV. Probíhá a proběhne řada zajímavých výstav, kde máme možnost seznámit se nejen s oslavencem.

Autor: Jaroslav Tomandl | 22. 4. 2016

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223