Ještě jednou terminátor1960 z Aukra

Pondělí velikonoční se lámalo do své druhé poloviny, když jsem zabrousil na filatelistické stránky českého Aukra. Moji pozornost brzy upoutaly dvě vystavené položky; obě byly vloženy stejným prodejcem, skrytým za přezdívkou „terminátor1960“. V první aukci (č.986353766) uvozené dlouhou řadou vykřičníků se nabízela atraktivní známka – doplatní Osvobozená republika 50h/50h, navíc čistá, nerazítkovaná! Doprovodný komentář zdůrazňoval, že přetisk na známce je pravý, což není v rozporu s objektivní pravdou. Senzace se ovšem nekonala, ba naopak, na první pohled bylo zřejmé, že se jedná o amatérský padělek zhotovený tím nejprimitivnějším možným způsobem – zabarvením počáteční číslice 1 na známce 150 h. Skutečnost, že na známkách nominální hodnoty 150 h je zcela jiný typ číslic než na známkách hodnoty 50 h falzifikátor vůbec nebral v úvahu, patrně spléhal, že tato „maličkost“ bude přehlédnuta. Tyto okolnosti samozřejmě zdůrazněny nebyly, úmyslem „terminátora“ naopak byla evidentní snaha vyvolat dojem, že za relativně směšný peníz (vyvolávací cena 999,- Kč) se nabízí jedinečná rarita mezi raritami.

Ještě jednou terminátor1960 z Aukra

O dva řádky níže stejný prodejce nabízel v aukci č. 986353811 další unikát – obě skautské známky s přetiskem „Příjezd presidenta Masaryka“. Přetisk je samozřejmě typické falzum, které se v tomto provedení čas od času na internetových stránkách vynořuje. Tato skutečnost samozřejmě uvedena nebyla, prodejce se v tomto případě svůj podvod pokusil elegantně zabalit do na první pohled velmi seriózního sdělení – známky jsou v luxusním stavu, ale nejsou zkoušeny. Vyvolávací cena opět lidová: pouhých 999,- Kč. Nesporně bude zajímavé sledovat další vývoj obou aukcí, které končí v sobotu 10.4. krátce před jednadvacátou hodinou. Již dnes je ale jasné, že morální profil „terminátora“ musí být soudnému člověku s elementárními filatelistickými znalostmi na první pohled zřejmý: podvodník každým coulem, který se nestydí těžit z naivity lidí, kteří se snadno nechají obalamutit mazaným překrucováním skutečnosti. Proto nepřekvapuje, že se našli jedinci přesvědčení o výhodnosti nabízeného obchodu a o obě nabízené položky projevili zájem.

Ještě jednou terminátor1960 z Aukra

Ještě jednou terminátor1960 z Aukra

Jako náhodný svědek obou rozbíhajících se obchodních transakcí jsem se rozhodl vstoupit do hry. Oslovil jsem emailem oba zájemce o koupi známek a vysvětlil jim, do jaké podivné hry se nechali zatáhnout. První z nich, kterého zlákala Osvobozená republika 50h/50h reagoval velmi rychle. Přiznal se, že si už uvědomuje, že posloupnost jeho kroků nebyla zrovna šťastná; nejprve přihodil na známku a až poté začal přemýšet. K závěru, že obchod není úplně košer ho přivedla spíše intuice než konkrétní znalosti, které spolehlivě odhalují podstatu podvodu. Přesto se rozhodl prodejce oslovit a požádat ho o zrušení své nabídky. Leč zůstalo jen u úmyslu, prodejce na pokusy o navázání kontaktu nereagoval. Obchod se přesto neuskuteční, kupující je rozhodnut známku nezaplatit. Pokud se „terminátor uchýlí k jakýmkoliv průtahům, je rozhodnut požádat provozovatele Aukra o zablokování jeho účtu s odůvodněním, že se jedná o opakované podvodné jednání.

Druhý oslovený reagoval až příští den, tj. v úterý dopoledne, patrně v době, kdy se v zaměstnání konečně dostal k počítači. Jeho odpověď byla lakonická – poděkoval za pomoc a ochotu. I v tomto případě ale lze usuzovat, že zájemce o známky bude hledat způsob jak z pochybeného obchodu se dodatečně vyvázat.

„Terminátor“ pro tentokráte skvělý obchod asi neudělá (pokud se nenajdou další naivkové). Položme si ale otázku, jaké zobecnění lze z obou popsaných případů vyvodit. Bylo by patrně bláhové se domnívat, že soustavným vysvětlováním a propagandou cílenou na nezkušené sběratele lze vyléčit nemoc zvaná naivita. Kolik pozornosti, úsilí a vysvětlování bylo již vynaloženo jen na stránkách Infofily ve snaze vzpomenuté nešvary eliminovat! Výsledky jsou zřejmé, zatím, bohužel, spíše připomínají, že je naplňováno přísloví o zbytečném házení hrachu na zeď. Přesto v tomto úsilí nelze přestat – i když to bude nikdy nekončící boj. Zmíněná nemoc je zákeřná a její obětí se můžou stát i lidé, kteří rozhodně nejsou žádní prosťáčci; akademický titul u jména jednoho ze dvou vzpomenutých zájemců o koupi nepovedených falz je toho živoucím důkazem.

S poznáním skutečnosti, že prevence není všemocná se zcela logicky zároveň nabízí druhá a zřejmě poslední možnost. Ta spočívá v navázání spolupráce s provozovateli Aukra, jejímž výsledkem by měla být možnost po upozornění na podezřelé obchody okamžitě je zrušit. Na tuto hru provozovatelé Aukra by snad byli ochotni přistoupit v případě, kdyby za upozorněním stála skutečná autorita v oboru. Nepochybuji ani na okamžik, že tuto roli by mohla sehrát právě Infofila, která by soustřeďovala od svých čtenářů upozornění na podivné praktiky v sekci filatelie a jako prostředník dávala podnět provozovatelům Aukra k nekompromisnímu zásahu.

Je sice pravda, že každý si může podle svého svobodného rozhodnutí a za svoje peníze nakupovat co chce. Na druhou stranu by ale stejně tak měla platit zásada, že podvodníci a hajzlíci typu dnes již nechvalně proslulého „terminátora“ by ve společnosti slušných lidí nadále neměli mít místo.

Poznámka redakce: Obě aukce podle posledních informací vystavil prodejce padělků i s cenou kup teď za 99 999,00 Kč. Zároveň se objevují další podvedení, kteří diskutují na portálu Sberatel.com. Aukro se k podvodům zatím nevyjádřilo a prodejce dále prodává své padělky!

Autor: František Hrbek | 9. 4. 2010

Komentáře

Vyjádření Aukra k mé žádosti o zrušení položky aukce Doplatní 50h !!! z důvodu jasného pokusu o podvod ze strany prodejce

Overenie aukcie

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223