Ještě jedno ohlédnutí za letošními známkami EUROPA - Poštovní cesty

K tomuto ohlédnutí mě přiměl pohled na německý aršík v jehož spodní části jsou schematicky znázorněny poštovní kurzy taxisovské říšské pošty. Na jedné z jeho větví se nachází Praha. (OBR.1)

Ještě jedno ohlédnutí za letošními známkami EUROPA - Poštovní cesty
Obr. 1

Rovněž Slovenská pošta zvolila jako námět k této emisi znázornění důležité poštovní cesty v Rakousko-Uhersku – MAGNA VIA (OBR.2), která vedla přes dnešní Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajinu. Magna Via vznikala postupně od 16. století. Více se dočtete ve slovenské Wikipedii.

Ještě jedno ohlédnutí za letošními známkami EUROPA - Poštovní cesty
Obr. 2

Též chorvatská emise MAJSTORSKA CESTA (dnes státní cesta D547) byla vybudována jako první propojení jižního a severního Chorvatska. (OBR.3) Byla dobudována jako transvelebitská silnice, čímž umožňovala příčné dopravní (a tedy i poštovní) spojení z Dalmácie do Vídně přes pohoří Velebit. V názvu se skrývá charakteristika tohoto stavebního díla jako „mistrovského díla“ (německy „Meisterstück).

Ještě jedno ohlédnutí za letošními známkami EUROPA - Poštovní cesty
Obr. 3

Rovněž další známky Evropy připomínají touto emisí své historické poštovní cesty. Přikládám alespoň vyobrazení známek Polska (OBR.4), Rumunska (OBR.5), Bulharsko (OBR.6), Švédsko (OBR 7) a další.

Ještě jedno ohlédnutí za letošními známkami EUROPA - Poštovní cesty
Obr. 4

Ještě jedno ohlédnutí za letošními známkami EUROPA - Poštovní cesty
Obr. 5

Ještě jedno ohlédnutí za letošními známkami EUROPA - Poštovní cesty
Obr. 6


Autor: Jaroslav Tomandl | 18. 9. 2020

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223