Jedno teritorium - tři známkové země

Když se řekne „British Overseas Territory in the southern Atlantic Ocean“ (Britské zámořské teritorium v jižním Atlantiku), filatelisticky to nic neříká. Pokud však definujeme toto teritorium jako britskou korunní kolonii, která se skládá z ostrovů Ascension, Svatá Helena a Tristan da Cunha, pak zjišťujeme, že se jedná o filatelisticky oblíbené známkové teritorium, resp. každý z ostrovů (v případě Tristan da Cunha se jedná o souostroví) je samostatnou a oblíbenou známkovou zemí. Poloha jednotlivých ostrovů je hezky znázorněna na aršíku společného vydání všech tří zemí - Ascension Mi.B9 (OBR 1).

Jedno teritorium - tři známkové země

Díky Napolenovi je pochopitelně nejznámější ostrov Sv. Heleny. Současně ostrov má za sebou bohatou poštovně-historickou minulost. Když anglický král Karel II. předal v roce 1661 ostrov do správy Východoindické společnosti, tato již od 17. století obstarávala poštovní přepravu na ostrov a z něj. Avšak první oficiální poštovní úřad byl na ostrově zřízen až roku 1815. První známka ostrova – modrá 6-pennyovka – byla pak vydána 1. ledna 1856 (OBR 2).

Jedno teritorium - tři známkové země

Ostrov Ascension se dočkal prvních známek až 2. listopadu 1922. Devět známek ostrova Sv.Helena bylo opatřeno přetiskem ASCENSION (OBR 3).

Jedno teritorium - tři známkové země

Tyto nahradily do té doby používané známky Velké Británie. Jako poslední z ostrovů, který roku 1952 vydává poštovní známky, je Tristan da Cunha. Jedná se o přetiskovou serii Mi.1-12, a to opět na známkách ostrova Sv. Heleny (OBR. 4).

Jedno teritorium - tři známkové země


Autor: Jaroslav Tomandl | 1. 5. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223