Jasať alebo plakať?

Svoje úvahy orientujem na Emisný plán slovenských poštových známok pre rok 2004.

Jásať: Konečne je na svete. Prvý som mal v rukách v októbri.
Plakať: Český bol uverejnený už v májovom čísle Filatelie.

Jásať: V prvom aj druhom pláne bolo iba 21 emisií.
Plakať: V treťom pláne, ktorý som dostal ako delegát VII. valného zhromaždenia ZSF, už pribudla 22. známka Vstup do NATO. Podľa informácií pracovníčky Slovenskej pošty ing. Kaducovej sú vraj požiadavky na zaradenie známky - známok s náboženskou tematikou. (Keď bolo v roku 2003 vydaných 6 známok so svätými, tento rok by nám svätí chýbali?). Myslím si, že aj veľkonočné a vianočné emisie môžu byť stvárnené ako náboženská tematika.

Jásať: K 1. decembru 2003 boli známe iba 3 verzie emisného plánu.
Plakať: Týmto tempom, môžeme očakávať do konca roka 2004 aj 10 emisných plánov.

Jásať: Nad názvami pripravovaných námetov. Tu sa asi najviac rozchádzame v osobných záujmoch. Niektorým môžu chýbať v pláne osobnosti, druhým zvieratá alebo výročia. Ja sa divím, že 34,- Sk športová známka bude venovaná paraolympijským športovcom, ktorí reprezentujú Slovensko v malom počte a nebude to známka venovaná tradičným športom, kde nás reprezentujú stovky a tisíce a na LOH desiatky športovcov.
Plakať: Nad nominálom známok, kde je veľmi veľa známok s hodnotou 21 - 35 Sk, ktoré sa na bežné poštové zásielky málo využijú. Na dofrankovanie 1. triedy, doporučených, ťažkých a i zásielok my filatelisti, ale aj poštárky, budeme naďalej používať 8 - 10 rokov vydávané a každoročne dotláčané výplatné známky Nitra, Dubnica, B. Bystrica.

Jásať: Zmenil sa plánovaný nominál výplatnej známky Liptovský Mikuláš z 25 Sk a 8 Sk.
Plakať: Väčšina filatelistov horko zaplače nad poznatkom, že 13 známok bude tlačených ofsetom a menšina oceľotlačou. Doslova šokom v emisnom pláne pre väčšinou z nás je poznámka: tlač *W = Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia. V diskusii počas VII. valného zhromaždenia bývalý predseda ZSF MUDr. Osuský informoval prítomných, že keď sa rozprával s popredným predstaviteľom Slovenskej pošty o príčinách tlače našich známok vo Veľkej Británii, bolo mu povedané, že časté cesty do Prahy sú veľmi neekonomické. Osobne pochybujem, že cesty do Anglicka predpokladám, že aj s kvalitným tlmočníkom budú lacnejšie.

Plakať: Informácia pracovníčky Slovenskej pošty na VII. valnom zhromaždení ZSF na otázku: "Čo bude s našimi rytcami, ktorých nám závidí svet?" Jej odpoveď bola asi taká, že Slovenská pošta bude musieť z úsporných dôvodov prepustiť niekoľko desiatok zamestnancov. Myslím, že mi dáte za pravdu, keď tvrdím, že je diametrálny rozdiel prepustiť zamestnancov, ktorých je možné ľahko nahradiť zaučením aj nekvalifikovaných pracovníkov alebo každoročnými absolventmi SOU spojov, ako nahradiť ojedinelých a špičkových majstrov rytcov, ktorí našu známkovú tvorbu doviedli medzi popredné štáty sveta.

Plakať: Ak v manažmente Slovenskej pošty pracujú ľudia ako vyššie menovaná pani, ktorá počas diskusie na Valnom zhromaždení v Bratislave, buď nedávala pozor, alebo nepochopila diskutujúcich, ktorí sa napr. kriticky zmienili o súčastných známkach v USA a ona potom vo svojom vystúpení hovorila o tom, že prečo sa u nás nemôžu vydávať tlačové listy známok s rozličným nominálom a pod. Keď sa pokúšali niektorí diskutujúci vysvetliť jej, že to pochopila opačne ako to bolo myslené, zahriakla ich a umlčala poznámkou, aby ju nechali dohovoriť.

Vážení filatelisti, nechávam na zváženie, či budete jasať alebo plakať nad novým emisným plánom, ale u mňa prevládajú negatívne pocity.

Mgr. M. Šnirc

Autor: ZSF | 17. 4. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223