Jaroslav Punčochář - Přehled české letecké pošty 1993 – 2017

Aerofilatelisti dostávajú do rúk publikáciu, na ktorú už dlho čakali. Má 92 strán (textových a obrazových 89). Nadväzuje na katalógy MUDr. P. Horku, ktorý podrobne spracoval čsl. leteckú poštu v rokoch 1945 - 92. Vydavateľ Přehledu nie je uvedený, mám vážne podozrenie, že vydanie brožúrky (formát A4 vo farbe) bolo vlastným činom autora. Titul uvádza iba miesto a rok vydania Brno 2017, cena publikácie neuvedená.

Jaroslav Punčochář - Přehled české letecké pošty 1993 – 2017

V úvode je hneď prvá veta výstižná: že letecké celistvosti ako predmet aerofilatelie sú populárne a zberateľsky atraktívne. Publikácia to iba presvedčivo dokazuje, keďže na všetkých obrázkových stranách sú ilustrácie aj podrobné informácie o otváracích, prvých, jubilejných, príležitostných a balónových letoch alebo o letoch z rôznych leteckých podujatí. Predkladané letecké celistvosti sú pre záujemcu o tento zaujímavý zberateľský odbor mimoriadne príťažlivé. Prinášajú informácie o 3 až šiestich letoch, ktoré majú v prvom rade vhodnú poštovú známku, ak sa dalo, tak s leteckým motívom, alebo inú vhodnú poštovú známku so štátnopropagačným obrazom buď „sólo“, alebo ako viacnásobnú frankatúru. Keďže ide často o zahraničnú prepravu zásielok, celistvosti sú vyfrankované s vyššími nominálnymi hodnotami známok, neraz s doplňujúcou frankatúrou nižších hodnôt alebo 1. triedou. Nechýbajú letecké nálepky PAR AVION. Pútavosti aerocelistvostí pridávajú neraz ďalšiu „pridanú hodnotu“ - príležitostné poštové pečiatky zhotovené k významným leteckým podujatiam. Ak príležitostná poštová pečiatka chýba, denná ručná ju nahrádza bez toho, aby ubrala na kráse celistvosti, pretože oko sa nabaží buď pohľadom na prítlač obálky, alebo prídavnú pečiatku – kašet.

Prehľad dokazuje, že aeorofilatelisti pri organizovaní akcií museli byť (a aj sú) nepochybne pracovití, neúnavní a vynaliezaví pri získavaní výtvarníkov – autorov kašetu a najmä pri hľadaní sponzorov, ktorí „zatiahnu“ podujatie. Dá sa predpokladať, že prevádzkové náklady balónu alebo jednej hodiny letu akéhokoľvek lietadla sú nad možnosti ktoréhokoľvek KF alebo filatelistických nadšencov aerofilatelie, spolupracujúcich pri organizácii danej akcie. Navrhované bodové hodnotenie celistvostí je preto viac-menej symbolické a dokazuje, že z aerofilatelie veru organizátori nebohatnú.

Autor si hneď v úvode poťažkal, že slabou stránkou aerofilatelie, a to aj v dobe počítačov a internetu, je informovanosť. Spomína konkrétne aj náš slovenský príležitostný let Piešťany – Praha k osemdesiatinám letiska Ruzyně. Ako spoluorganizátor akcie môžem uviesť to, (a asi to potvrdia aj iní filatelisti), že keď som bol prizvaný k filatelistickej pomoci pri organizovaní podujatia v Piešťanoch, od návrhov „čo“, „kedy“, „kam“, „ako“ a príprave námetu príležitostnej poštovej pečiatky, kašetu a pod., mohla byť daná informácia na slovenské webové stránky až neskôr. Prv bola schválená koncepcia podujatia, vypísanie a schválenie objednávok, vypracovanie návrhov pečiatok, a to trvá nejaký ten mesiac.

Pritom o samotnom výročí Letiska Ruzyně písala denná tlač už skôr, aj regionálna tlač o výročí aj o lete informovala. Stačí uviesť aj to, že keď boli pre záujemcov vydané informácie o pripravovanej leteckej preprave z Piešťan a o spôsobe úpravy celistvostí a čase ich dodania na piešťanskú poštu, tieto informácie mohli byť o nejaký ten deň skôr, a to aj na niektorý český web, ale na bedrách spoluorganizujúcich filatelistov toho všetkého bolo i tak dosť. (A neboli hlavnými organizátormi).

Vrátim sa však k publikácii. Uvádzajú sa tu aj niektoré „rarity“ leteckých zásielok dané vývojom techniky, preto sem už patrí aj letecká pošta rádiom riadeného modelu lietadla, aj preprava zásielok rogalom. Teraz len môžeme čakať na prvú leteckú poštu prepravenú dronom. Na svoje si prídu aj zberatelia českých nálepiek APOST, tematicky zameraných na letectvo. Ja osobne vítam výskyt odtlačkov výplatných strojov s aerotematikou. Tieto príklady ukazujú možnosti rozšírenia tohto zberateľského odboru filatelie pre vystavovateľov v tematickej filatelii.

Aj keď je publikácia v češtine, nájdu sa tu aj ďalšie aerozásielky slovenskej proviniencie. Ako doplnok katalógu MUDr. P. Horku je tu napr. uvedený neuskutočnený let Očová zo 6.10.1960 a balónový let Považská Bystrica – Sverepec 25.8.1974.

Zámerom autora nebolo uvádzanie leteckej pošty na Slovensku, preto podobná publikácia o prehľade slovenskej leteckej pošty ešte len čaká na svojho autora. Schopných autorov a skúsených zberateľov - aerofilatelistov však tuším. Ak k tomuto ich vážnemu a dôležitému rozhodnutiu pomôže recenzovaná knižka Ing. Jaroslava Punčochára, bude to ten najlepší príklad využitia spomínanej publikácie.
J. Mička

A ešte malé P.S.:

Jednotlivé lety v publikácii sú za každý uvedený rok priebežne očíslované. To snáď nebráni tomu, že sa ešte môžu objaviť podujatia, ktoré autorovi nemuseli byť známe, rovnako ako aj doplnenie ukážok celistvostí z akcií s poznámkou: ???

Publikácia v každom prípade prekračuje označený rámec Přehledu české letecké pošty 1993 – 2017 a oprávnene ju možno pokladať za katalóg leteckých celistvostí českej pošty. Týmto však novému filatelistickému záujemcovi o tento druh zbierania aerofilatelistického materiálu – generálnemu – nasadí do hlavy poriadneho chrobáka a spôsobí nemálo ťažkostí s jeho postupným dodatočným získavaním najmä starších vecí.

Autor: Ján Mička | 18. 12. 2017

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223