Jaroslav Goldschmied

Datum vydání: 7. 1. 2003
narozen 14. srpna 1890 v Praze
zemřel 3. listopadu 1977 v Praze


Už za života byl Jaroslav Goldschmied pokládán za klasika československých poštovních známek a byl až do svého smrti velice váženým nestorem tzv. "české rytecké školy". Řemeslo rytce se učil v závodě svého otce. Od roku 1923 byl zaměstnancem v slavném Pražském grafickém institutu "Unie". Zde začínal kariéru jako rytec známek. Už ve 20. a 30. letech podpořil Karla Seizingera i Bohumila Heinze. Se svými zvláštními rytinami poštovních známek je příkladem pro všechny fáze československé známkové tvorby. Od poloviny 20. let až do 70. let odpovědně vštěpoval obraz československých známek a více nebo méně zapůsobil na všechny následující rytce. Jeho jméno nerozlučně zůstává spojené s mnohotvárnými změnami na Masarykově známce 20. let. Vedle této známky je Goldschmied německým sběratelům známý zejména známkou "Ratolest" a jinými vydáními Protektorátu "Čechy a Morava". Ke dni československé poštovní známky v roce 1982 byl uctěn památní známkou.

Známka k uctění památky z roku 1982

Goldschmiedova známka s Masarykem (1926)

Goldschmiedův motiv radolest (1939)


Pofis čísla rytin:
ČSR: 187-208, 372-380, 429-432, L16, L20, L22-L24, A492, 587, 657, 671, 675, 692, 713, A719, 724, 726, 742, 751, 775, 788, 796, 803, 806, L38, 821, 831, 833, 850, 874, 905, 910, 911, 921, 925, 979, 996, 1038, 1040, 1074, 1127, 1140, 1155, 1164, 1195, 1196, 1204, 1226, 1243, 1259, 1276, 1293, 1306, 1310, L54, 1454, 1456, 1542, L67, L68, 1662, 1669, 1741-1743, 1804-1807, 1879, 1908, 1937, 1964, 1967, 2012, 2211, 2234
Čechy a Morava: 20-27, 46-48, 54-56, 62, 63, 74-77, 84-99, 118, 119, 122

Autor: Gerhard Batz
batz.hausen@t-online.de

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz