Komentáře ke článku


Jaký má význam filatelistická literatura?

Na jednoduchou otázku zcela jednoduchá odpověď. Filatelistická literatura má velký význam pro všechny filatelisty. Díky ní získáte spousty informací, které můžou Vaši sbírku velmi zhodnotit.
Rakousko-Uhersko388
Vložen: 29. 10. 2003 - 23:25:56Odpovědět
Plně souhlasím s tím, že by měla býti vydána specialisovaná příručka Rakouska-Uherska 1850-1918. Zatímco Československo, Protektorár Čechy a Morava a Česká republika mají své katalogy, které jsou v určitých intervalech aktualisovány a vydávány, existenci - byť pouze generálního - katalogu rakouských (a uherských) známek v češtině jsem v podstatě nezaznamenal. Tyto známky nejsou obsaženy ani v připravovaném universálním katalogu 5 v 1 (kromě známek z území českých zemí po r. 1918 obsahuje také známky Slovenského štátu a Slovenska od r. 1993). Přitom české dějiny nezačínají rokem 1918. To jsme "pouze" získali nezávislý a suverénní stát. České království existovalo po staletí a jako územní celek existovalo i v rámci Rakouska-Uherska. Rakouští panovníci byli vždy zároveň i českými králi, byť někteří (např. Josef II., František Josef I. či Karel I.) nepodstoupili oficiální korunovaci. To ovšem nic neměnilo na tom, že jim titul českého krále příslušel a i jej používali. Čeští politici byli členy říšské rady (parlamentu), Češi byli i ministry ve vládách, působil český zemský sněm. Byli čeští poslanci, kteří byli v oposici vůči vládě, někteří ji podporovali. Habsburský "žalář národů" byl s tajnými (od r. 1907 i rovnými) volbami a s politickou pluralitou státem, který byl v tomto ohledu proti pozdější nacistické a komunistické diktatuře rájem demokracie. Je nespravedlivé, že období před rokem 1918 je opomíjeno. Poštovní známky rakouské platily plně pro české území a byly na něm používány stejně jako známky československé či protektorátní. Tyto známky by měly býti plným právem zařazeny do těch katalogů, které mapují známky vydávané a používané na našem území.
- V. Šťastný
RE: Rakousko-Uhersko392
Vložen: 30. 10. 2003 - 01:28:40Odpovědět
Katalog císařského Rakouska (1850-1918) je podle mého názoru velmi zajímavé téma k diskusi. Myslím že těsně po válce v roce 1945 až 1948 nějaký katalog této známkové země v tehdejším ČSR vyšel, alespoň jsem to někde četl, ale už nevím kde :-(. Na toto téma jsem se bavil i s p.Schödelbauerem, kterého považuji za velkého odborníka na toto období a věřím že někdy něco takového Merkur-Revue vydá. Byl by to určitě tržní trhák. Jinak se mi dostal do rukou katalog ČSRI z vydavatelství Merkur-Revue a musím říci že je na skvělé specializované úrovni a všem ho doporučuji. Je otázkou jestli by do katalogu Rakouska mělo být i začleněno tehdejší Uhersko (Maďarsko).
Opravdu "ohromný náklad" ??657
Vložen: 15. 02. 2005 - 13:31:17Odpovědět
Časopis FILATELIE, poku ještě patřil Svazu československých filatelistů, vycházel, jak známo, v nákladu 20.000 výtisků. To bych nazval "ohromným nákladem". A stál 3,- Kčs.
- Novotný

Přidat komentář