Jaké filatelistické články Vám na našem magazínu scházejí?

Již několik dnů probíhá na našich internetových stránkách velmi zajímavá anketa, kde se Vás ptáme, jaké články Vám nejvíce v našem magazínu scházejí.

Při psaní tohoto příspěvku hlasovalo celkem již 60 lidí. Každý hlas je objektivní a výsledek ankety nás tedy vždy zajímá. Čtenáři dostávají na výběr ze čtyř nabídek. A to odborné, začátečnické, informační a seriálové. Abych to trošku zkonkretizoval. Odborné články jsou velmi specializované a plné spousty informací od těch nejvzdělanějších kolegů. Takovýchto příspěvku samozřejmě není nikdy dost a i autorů, kteří je píšou, není mnoho, ale občas se i u nás něco takového objeví. Většinou to jsou příspěvky převzaté z časopisu Merkur-Revue, Zpravodaje Společnosti sběratelů československých známek a podobných velmi odborných tištěných časopisů nebo zpravodajů.

Informační jsou ty, které Vám poskytují třeba důležité informace o veletrhu Sběratel či jiné výstavě nebo případně další velmi důležité informace. Seriálové jsou články na pokračování jako třeba Dva tucty glos k dějinám filatelie a tak podobně.

Začátečnické jsou ty, které jsou například u nás zveřejňovány v rubrikách Mladá filatelie nebo Co je co a jsou to příspěvky pro naprosté začátečníky. Internet je totiž medium hlavně mladých lidí a i ti v dnešní době mají o filatelii zájem. I když těmto slovům spousta starších kolegů třeba u nás v klubu nevěří, je to tak. V dnešní době mladí filatelisté existují. Samozřejmě i věkově starší návštěvníci internetu také můžou být začátečníky. Někoho filatelie třeba odkojila jako mě a další se jí začne věnovat ve stáří, kdy se tento koníček jak jsem již několikrát zmiňoval může stát vstupenkou do klidného stáří. Jelikož jako šéfredaktor těchto stránek se starám o obsah, tak s velkou pečlivostí sleduji všechen odborný filatelistický tisk. V posledním čísle časopisu Filatelie je k filatelistickému internetu i několik slov. Já bych citoval jen něco, na co bych chtěl trošku zareagovat svojí poznámkou. "Českých filatelistických stránek je však na internetu mnohem víc a najdeme na nich stovky a stovky článků nejrozličnějších zaměření – a samozřejmě i úrovně. Vedle skutečně kvalitních prací (kterých však, bohužel, není prozatím mnoho) tu často nacházíme i povrchní opakování dávno známých věcí, či pokusy začátečníků..."

Ne že bych s touto větou úplně nesouhlasil, ale myslím si, že internet, jelikož ho navštěvuje spousta nových a mladých začínajících sběratelů, je jako stvořený k vydávání článků pro začátečníky a to od úplného začátku a pro všechny filatelisty. Je samozřejmě logické, že články typu Co je co nebo Filatelistické minimum asi nikoho odborného a vzdělaného z filatelistů například třeba z redakce časopisu Filatelie nezaujmou, ale noví a začínající filatelisté takovéto příspěvky dozajista uvítají, protože jsou po takovýchto informacích pro začátečníky přímo hladoví. A že o tyto články je zájem, dokazuje i naše zveřejněná anketa. Prozatím odpovědělo 47% hlasujících, že jim scházejí právě tyto začátečnické články (pro časopis Filatelie je to povrchní opakování dávno známých věcí), ale pro tyto naše čtenáře jsou to jistě články poučné. Prostě a jednoduše - je potřeba i podle mého názoru dát prostor i začátečníkům a že ten prostor Infofila.cz chce dát, dokazujeme tím, že kromě odborných článků (většinou převzatých) vydáváme i ty pro začátečníky. Věřím, že když po nich spousty našich čtenářů přímo volá, pochopí ti, kteří hltají články odborné, že se budeme více snažit mít magazín vyvážený. Z časopisu Filatelie je na první pohled vidět (tedy pokud v něm není zrovna příloha Mladý filatelista), že začátečníci mají strašně malý prostor, což je určitě velká škoda. Věřte, že to je názor, který se Vám nemusí líbit, ale pokud začátečníkům nedáme šanci se zařadit mezi zkušenější filatelisty, kde mají potom brát chuť ve filatelii pokračovat? A kdo dneska z filatelistických firem vydává literaturu pro začátečníky? Dejte mi prosím příklad, kdy naposled vyšlo něco, co by obsahovalo základy filatelie. Možná že to je to, co tu nejvíc schází pro podporu české filatelie. A to příručka pro mladé a začínající filatelisty, která by se prodávala například i v Profilu, pokud by ji Profil, Pofis samotný nevydal, ale zde je podle průzkumu těchto jistě pro filatelii důležitých obchodníků málo výdělečné, protože mladých a začínajících filatelistů již mnoho není. Věřte, že je to ale omyl. Možná by Vás prodejní síla tohoto okruhu zájemců nadchla natolik, že by se to dalo zařadit do kolonky velmi ziskové a pak by možná i tyto příručky a informace nebyly již povrchní, ale i pro Vás zajímavé z hlediska zisku.

Jaký důvod mně vedl k sepsání tohoto příspěvku? Velmi jednoduchý. Chci totiž dát najevo všem, že články pro začátečníky nejsou povrchní, ale velmi důležité. Možná to redakce časopisu takhle doslova nemyslela, ale já to z těchto řádků prostě vyčetl a pokud se mýlím, budu rád za vysvětlení, jak to tedy opravdu je. Dále vítám jakoukoliv diskusi na téma, jaké články bychom Vám, našim čtenářům, měli přinášet a věřím, že jako šéfredaktor tohoto internetového časopisu o filatelii se budu neustále snažit mít pod sebou velmi vyvážený zdroj informací opravdu pro všechny čtenáře, což je cíl mého snažení již od začátku vydávání Infofila.cz. Jak se nám to daří (všem kolegům), můžete prosím posoudit i v komentářích k tomuto příspěvku a slibuji, že se podle nich budu řídit.

Autor: Zdeněk Jindra | 22. 11. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223