Jaká byla OSTROPA 2003?

Datum vydání: 2. 6. 2003


Je již sice nějaký čas po výstavě, obvykle se výstava komentuje bezprostředně po, aby byly dojmy ještě čerstvé, ale vrátit se k ní s určitým časovým odstupem zase umožní lépe si srovnat dojmy. Pokusím se podívat na výstavu svým pohledem, pohledem návštěvníka, kterého třeba více zajímá poštovní historie, aerofilatelie a celiny než mládežnická nebo tematická filatelie.

První dojem byl, že výstavní výbor měl velmi šťastnou ruku při výběru exponátů, což se projevilo zejména při jejich hodnocení. Exponáty měly velmi dobrou až vynikající úroveň a těch velmi slabých bylo vidět jen několik. Tento závěr mohu doložit několika údaji o počtu vystavených exponátů ve srovnání s udělenými medailemi. Na výstavě bylo hodnoceno celkem 129 exponátů v obvyklých soutěžních třídách, tj. tradiční filatelie s podtřídou národní a teritoriální, poštovní historie, ve třídě tematické filatelie, aerofilatelie, třídě mládeže, celin a literatury. Výstavní výbor přeřadil celkem 3 exponáty z jiných tříd do samostatné třídy specializovaných studií. Ze 130 medailí udělených těmto exponátům byly 3 velké zlaté, 11 zlatých, 32 velkých pozlacených, 47 pozlacených, 23 velkých stříbrných, 8 stříbrných, 4 postříbřené a 2 bronzové. Ve skupině nejcennějších ocenění - od pozlacené po velkou zlatou bylo uděleno celkem 93 medailí, tj. 71,5%, ve skupině nižší - tj. stříbrné a velké stříbrné bylo uděleno celkem 31 medailí, tj. přes 23,8% a ve skupině nejnižšího hodnocení (postříbřená a bronzová) celkem 6 medailí, tj. necelých 5% (4,7%).

Kromě klasických soutěžních exponátů byly na této výstavě obeslány i 2 nové třídy, které se začínají objevovat až v poslední době, a sice třída tzv. Open, neboli otevřená, kde lze vystavit v exponátu jak filatelistické tak i nefilatelistické materiály (mohou to být třeba novinové výstřižky, části map, vstupenky nebo jízdenky atd. - podle záměru vystavovatele a vztahu k tématu exponátu). Jediným požadavkem je, aby filatelistického materiálu v exponátu bylo nejméně 50%. A další třídou byla třída jednorámových exponátů. Podle přijatých pravidel pro tyto exponáty má na ploše jednoho rámu, tj. na 16 listech ukázat uceleně určitý úzký úsek nebo oblast filatelie, z něhož by např, bylo obtížné vytvořit normální pětirámový exponát. I v těchto třídách se exponáty hodnotí, ovšem jinými stupni. V otevřené třídě se přidělují hodnocení výborný - chvalitebný - dobrý, podobně jako při známkování ve škole. A ve třídě jednorámových exponátů se hodnotí drahými kameny ve třístupňové škále: diamant (odpovídá velmi zhruba zlaté medaili) - rubín (stříbrné) a smaragd (bronzové). Takže ve třídě Open bylo vystaveno 9 exponátů, které byly hodnoceny rovnoměrně: 3x byl udělen stupeň výborně, 3x chvalitebně a 3x dobře. Ve třídě jednorámových exponátů byly uděleny 3x diamant, 14x rubín, 6x smaragd a 1x potvrzení o účasti.

Z právě uvedeného přehledu je dobře vidět, že úroveň výstavy byla skutečně velmi vysoká. Kromě výše uvedených soutěžních exponátů (129 klasických, 9 ve třídě Open a 24 ve třídě jednorámových exponátů) přijal výstavní výbor ještě 3 exponáty do Čestného dvora (L.Pytlíček - Rarity ČSR I, Vl. Dražan - Československá měnová reforma a F. Puschmann - Pošta v Habsburské monarchii 1526 - 1816) a 5 exponátů pozvaných vystavovatelů, kteří nesoutěžili. Celkem bylo vystaveno 170 exponátů a každý si jistě přišel na své. Asi nemá velký smysl se rozepisovat o jednotlivých exponátech, snad bych jen uvedl ty tři, které získaly velkou zlatou a cenu výstavy: ve třídě poštovní historie exponát Zdeňka Mazury "Rakouské poštovnictví v českých zemích 1600 - 1850", ve třídě tematické filatelie "1896 - 100 let Mezinárodního olympijského výboru - 1996" Fritze Karpinskiho a ve třídě aerofilatelie "Československá letecká pošta od začátku do 1930" MUDr. Bedřicha Helma. To byla skutečná pastva pro oči, jak co do množství krásného filatelistického materiálu, tak způsobem zpracování a uspořádání. Tím nechci naznačit, že ostatní exponáty by byly méně zajímavé, to vůbec ne - každý si přišel na své podle osobního zaměření. Někomu učarovaly Hradčany, jinému náměty. Celkem nenápadně byla umístěna třída filatelistické literatury, která byla obeslány rovněž zajímavými tituly. Nejlepšího ocenění dosáhl Jaroslav J. Verner s publikací "Pošta československých legií ve Francii": zlaté medaile a ceny.

Co říci závěrem: převážná část výborných až vynikajícíh exponátů, velmi vysoké procento výborných hodnocení. Za vším nespočet hodin práce organizačního výboru výstavy a jemu patří uznání a poděkování za skutečně nevšední filatelistické zážitky, které pro všechny návštěvníky výstavy dokázal připravit.

Autor: Vladislav Beneš
vladislav.benes@cmail.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz