J. Molnár, W. Schmidt - Slovensko – krajina histórie, kultúry a prírodných krás v maximafílii (II.)

Od vydania prvého dielu publikácie Od Malých Karpát po Dunaj v maximafílii oboch autorov, ktorí sú významnými slovenskými zberateľmi a tvorcami analogických pohľadníc, uplynulo 5 rokov. Za tento čas bolo vyhotovených viacero maximum kariet so slovenskou tematikou. Boli vydané oficiálne Slovenskou poštou, a.s., klubmi filatelistov alebo jednotlivcami, avšak časť z nich nebola knižne publikovaná alebo iba časopisecky. Preto do uvedenej publikácie zaradili sadu týchto CM, o ktorých možno filatelisti a čitatelia filatelistickej literatúry ako aj záujemcovia problematiky analogických pohľadníc nevedia. Takto rozšírený pohľad na históriu, kultúru a krásy Slovenska obohatí ich poznatky aj podnieti k tvorbe CM. Veľkým pozitívom knihy je dôsledné uvádzanie symbolov s dátumom vydania príslušnej známky aj domicilom poštovej pečiatky a vydavateľa pohľadnice, ktoré sa uvádzajú v zmysle predpisov v exponátoch na výstavách a ktoré svedčia o korektnosti tvorby CM v zmysle predpisov komisie maximafílie FIP o časovom súlade vydania známky a používanej poštovej pečiatky. V knihe sú uvedené aj niektoré zahraničné CM (české, ruské, maďarské), ktoré majú súvis so slovenskými reáliami. Po úvode nasledujú informatívne poznámky o CM vhodné najmä pre začínajúcich tvorcov, aby sa tak vyvarovali možných chýb. Autorom sa podarilo zostaviť množstvo neraz unikátnych CM vyhotovených po roku 2000, ale aj takých, ktoré pochádzajú z minulého storočia, avšak (podľa predpokladov) doteraz neboli ešte publikované alebo všeobecne známe. Celkom je uvedených 143 ks farebných CM s malou časťou jednofarebných na kvalitnom kriedovom papieri. Uvádzajú aj niektoré alternatívne CM k jednej téme, ak k nej jestvovali vydané poštové známky ( napr. Madona s Ježiškom od Majstra Pavla z Levoče) a naopak rôzne pohľadnice k rovnakej poštovej známke aj s príslušným pozmeneným textom informácie o CM (napr. Mestská veža v Trnave a Mesto Trnava). Takýmito tirnavikami zvýrazňujú autori svoje mesto Trnava, ako aj región odkiaľ pochádzajú. Staršia pohľadnica Trnavy so známkou aj príslušnou pečiatkou je zobrazená aj na prebale knihy.

Knižka je bezpochyby vhodná pre zaradenie do police s literatúrou nielen pre zberateľa analogických pohľadníc, ale každého filatelistu či záujemcu o históriu a kultúru Slovenska.

Publikáciu vydal Váry, s.r.o., Trnava v r. 2018. Vydanie prvé, ISBN 978-80-89422-53-1

J. Molnár, W. Schmidt - Slovensko – krajina histórie, kultúry a prírodných krás v maximafílii (II.)

J. Molnár, W. Schmidt - Slovensko – krajina histórie, kultúry a prírodných krás v maximafílii (II.)

J. Molnár, W. Schmidt - Slovensko – krajina histórie, kultúry a prírodných krás v maximafílii (II.)


Autor: Ján Mička | 27. 11. 2018

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223