Ivan Vápenka: Skautská filatelie na našem území


Skautský katalog si lze objednat na Eshop.infofila.cz.
Vydal autor vlastním nákladem, Praha 2004, náklad 1000 kusů
Katalog je ve formátu A 5 má 72 stran, vytištěn je na kvalitním křídovém papíře a je zajištěn prošitím hřbetu proti případnému rozpadnutí či rozložení.

Ivan Vápenka: Skautská filatelie na našem území

„Především zahraniční sběratelé skautských známek a poštovních razítek mají o česko – slovenské skautské filatelii značně zkreslené a neúplné představy. Právě proto vyšla tato publikace! Ivan Vápenka“ (Text na zadní straně obálky)

Slovo autora

Během své sběratelské filatelistické činnosti jsem měl v rukách různé náznaky jakýchsi katalogizací našich skautských příležitostných poštovních razítek, ale nikdy jsem neměl možnost se seznámit s celkovou skautskou filatelií na našem území. V šoku jsem byl po prohlídce tematického známkového katalogu SKAUTING, španělského vydavatele DOMFIL (2000), kde ve stati o Československu jsou uváděny známky i z let 1952 – 1989, kdy u nás existovala pouze komunistická Pionýrská organizace Československého svazu mládeže (Socialistického svazu mládeže). V té době byl u nás skauting naprosto umlčen a tak je podivuhodné, jaké o nás měli v cizině mylné představy a informace!! Proto jsem se rozhodl tuto velkou mezeru a především mnohé omyly ze zahraničí o našich skautských filatelistických materiálech uvést na pravou míru a vytvořit katalog, ve kterém by byla komplexně zpracovaná skautská filatelie u nás. V katalogu jsou tak uvedeny všechny filatelistické materiály, které na sobě nesou skautské atributy, a to buď textovou nebo obrazovou formou.

Katalog je rozdělen na III. části – Československa (1918 – 1992), Česka (1993 – 2003) a Slovenska (1993 – 2003). Na počátku první části se věnuji naší nejslavnější Poště českých skautů z roku 1918, ale pozor, uvádím pouhá stručná historické fakta bez hlubších analýz. Toto, pro nás vskutku historicky nejvýznamnější období, by si totiž zasloužilo samostatnou monografii a na tu nejsem dostatečně fundován. Jsou však mezi námi sběratelé, kteří se tímto obdobím zabývají podrobněji a tak je vyzývám, aby moc dlouho neváhali a celou tuto epochu co nejpodrobněji zpracovali. On totiž čas neúprosně plyne a oněch dokladů se u nás již moc nenalézá (jsou v převážné většině v zahraničí) a tak by příští generace skautských sběratelů již nemusela z tohoto období objevit vůbec nic!! V dalších statích jsou podrobně popsána období do roku 1937, dále 1945 – 1948 a 1968 – 1962 a nakonec 1990 – 1992. Ve druhé části České republiky jsou uvedena všechna razítka (ruční i strojová), příležitostná poštovní dopisnice až po poslední APOST nálepku. Závěrem jsou uvedena bohemika v cizině. Ve třetí části jsou obdobným způsobem zpracovány poštovní artefakty Slovenské republiky, ukončeny rovněž zahraničním slovenikem.

V katalogu také upozorňuji na nepravdivé informace, které se objevují především v německých skautských katalozích, do kterých byly informace dodávány bohužel od nás a uvádím je zde na pravou míru.

Uvádím zde i celiny s privátními přítisky, ale pouze ty, patřící do tzv. kategorie A (přítisky pořízené na objednávku centrálních poštovních institucí v OZ DOS Postfila, tj. příležitostné poštovní dopisnice-PPD) a pak jen ty, které vydalo Poštovní muzeum, které spadá pod Českou poštu, s. p., tzn. kategorie B (přítisky pořízené na objednávku soukromých subjektů v OZ DOS Postfila a přítisky poštovních institucí nižších stupňů – sem právě PM patří). Ostatní privátní přítisky kategorie B (pořízené našim Junákem – svazem skautů a skautek ČR na objednávku v OZ DOS Postfila) a další privátní přítisky kategorie B, C (přítisky pořízené na objednávku soukromých subjektů mimo OZ DOS Postfila v jiných profesionálních tiskárnách), ale i D (individuálně vytištěné kašety přítisků, např. počítačové tisky), budou podrobně zpracovány v samostatné publikaci, kterou mám již rovněž rozpracovanou a připravím ji k vydání v roce 2005.

V závěru katalogu jsou podrobná shrnutí v anglickém i německém jazyce, takže se zájemci z ciziny mohou v katalogu dostatečně přesně orientovat.

Za opravdu bratrské pomoci několika skautských sběratelských kolegů jsem v katalogu shromáždil skutečně vše, a to i filatelistické materiály, o kterých se doposud nic moc nevědělo o jejich existenci. Sám jsem se také podílel na mnoha filatelistických materiálech, které vycházely v poslední době. Především to bylo zajištění vydání první skautské příležitostné dopisnice a také tzv. propagační vložky do razítkovacích strojků typu Postalia, které jsem připravoval k různým skautským akcí a naposledy jsem inicioval i nejnovější poštovní techniku - APOST nálepku. Za těch několik posledních let to je vskutku požehnaný počet přírůstků do našich skautských filatelistických sbírek. Až jsem byl někdy upozorňován, abych to nepřeháněl, že z takového množství vzniká nežádoucí inflace skautských filatelistických materiálů. Já však nesdílím tento názor a mám za to, že si naše skautské hnutí po tolika letech několikanásobného dlouhodobého nuceného umlčování zaslouží, aby bylo veřejně propagováno a myslím si, že právě poštovní razítka jsou tou nejlepší formou. A také touto skautskou činností plním s čistým svědomím to naše „S L O U Ž Í M“ !

Toto skautské pravidlo bych chtěl naplňovat i v budoucnu a tak budu i nadále zpracovávat nově vycházející skautské filatelistické materiály a vydávat je v nepravidelných dodatcích.
Skautský katalog si lze objednat na Eshop.infofila.cz.


Autor: Ivan Vápenka | 4. 10. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223