Ivan Alexandrovič Gončarov ako tirnavikum a bohemikum

Datum vydání: 4. 2. 2016


Pred niekoľkými rokmi napísal MVDr. Július Molnár , predovšetkým známy ako významný slovenský maximafilista a publicista knihu, v ktorej uviedol dovtedy známe tirnaviká na poštových známkach, pečiatkach a celinách. Trnava, prvé slobodné kráľovské mesto na Slovensku od r. 1238, sa môže popýšiť množstvom historických osobností, spisovateľov a básnikov, ktorí tu žili, pôsobili a pracovali. História Trnavy je spätá aj s veľkým počtom udalostí z dejín školstva, umenia a vedy – spomeniem Trnavskú univerzitu založenú kardinálom Petrom Pazmáňom v r. 1635. V roku 1777 aj pre Trnavu a Slovensko jej nešťastné zrušenie cisárovnou Máriou Teréziou a následné preloženie do Budapešti. Taktiež prvé „kamenné“ divadlo na Slovensku vzniklo v Trnave v  roku 1831. Knižka dr. Molnára je dosť objemná a takmer vyčerpávajúca, preto nové známky s trnavskými súvislosťami pribúdajú od jej vydania v r. 2009 len veľmi pomaly.

Preto ma veľmi potešilo, keď som do svojej zbierky „tirnavík“ mohol zaradiť nový prírastok. V encyklopédii som našiel nové tirnavikum, (vlastne bohemo-slovacikum), ktoré sa týka umelecko – divadelnej oblasti. Totiž Divadlo Jána Palárika v Trnave práve nacvičuje hru ruského spisovateľa Ivana Alexandroviča Gončarova – Oblomov v réžii Jána Tomandla, ktorého premiéra bude 27. februára. Známku I. A. Gončarova s jeho portrétom a symbolickým husím perom vydala pošta ZSSR v r. 1962 k 150. výročiu narodenia.

Toto vrcholné Gončarovovo dielo písané ako 4zväzkový román je okrem slovacika aj bohemikum, pretože Gončarov ho začal písať počas svojho pobytu v Mariánskych Lázňach.Autor: Ján Mička

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz