Island

Islandská pošta vydá 11. března 2004 pětiznámkovou sérii, věnovanou geothermální energii. Island leží po obou stranách středoatlantského hřbetu v pásmu geologicky aktivních trhlin a vulkánů probíhajících napříč ostrovem. Střed tohoto pásu odpovídá místu střetu severoamerické a eurasijské litosférické desky, které se pohybují od sebe v průměru rychlostí 10 cm za rok. Výsledkem je pak hojnost oblastí geothermálního tepla.

Celkem jsou zde dva typy těchto oblastí: nízkoteplotní a vysokoteplotní. Teplota nízkoteplotních oblastí, jichž se v zóně kolem těchto trhlin nachází asi 250, je v hloubce 1000 m pod 150° C. Vysokoteplotní oblasti se nacházejí pouze v aktivním vulkanickém pásmu , kde teplota vody v hloubce 1000 m není pod 200° C. Geothermální energie se využívá rozličnými způsoby. Dnes více než 85 % obyvatel Islandu využívá geothermální energii pro vytápění domácností. Rovněž zahradnické skleníky tuto energii používají a v některých oblastech se vyrábí elektřina v malých geothermálních elektrárnách.

Island


Autor: Zdeněk Moravec | 29. 1. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223