Informace SČF 2/2004: Slovo předsedy

Vážení kolegové,
za pár týdnů se ve Žďáru nad Sázavou sejde předsednictvo SČF na svém prvním jarním zasedání. Jen pár týdnů proto zbývá všem členům předsednictva, předsedům odborných společností i komisí, aby si opatřili nezbytné a spolehlivé informace a podklady k zaujetí seriózního postoje k současné situaci ve SČF. K nepříjemné situaci, která zejména v průběhu roku 2003, a hlavně pak v jeho závěru rozbouřila hladinu našeho svazového života.

Se závěry, které přijalo listopadové zasedání předsednictva SČF a v poslední dny roku 2003 i výkonný výbor SČF, se všichni mohli seznámit v Informacích SČF č. 1/2004 i na stránkách Filatelie nejen v čísle 1 letošního roku. Co naplat, když desítky a stovky obětavců v našich klubech filatelistů, v kroužcích mladých filatelistů i v některých odborných společnostech a sekcích (viz alespoň částečný jmenovitý výčet v Informacích č. 1/2004) obětavě a často i na svůj náklad připravují zajímavé filatelistické akce a výstavy a výstavky poštovních známek. Co naplat, když Česká pošta, s.p., našemu Svazu pomáhá jen v letošním roce uskutečnit tři velké filatelistické výstavy, a v roce příštím dokonce vůbec první Evropskou výstavu poštovních známek na území České republiky, BRNO 2005. Na ní, opět ve spolupráci s Českou poštou, se dokonce představí část sbírky britské královny Alžběty II. spolu se slavným Modrým a Oranžověčerveným Mauritiem.

To vše se však dostane do stínu díky jednání několika jednotlivců. Jakoby pro někoho neplatila ustanovení Stanov SČF, další svazové normy, termínované úkoly ze zápisů, určitá pravidla etického chování svazového funkcionáře. Je to velký nešvar (velmi mírně řečeno) z poslední doby. Přitom tito funkcionáři přijali službu naší zálibě dobrovolně. Pokud se vůči svým povinnostem prohřešili a dali špatný příklad nejen dospělým i mladým členům SČF, jistě z toho vyvodí osobní důsledky. SČF je přece zájmové občanské sdružení, spojené společnou kulturní zálibou, a nemůže a nebude "zametat" problémy, poškozující dobré jméno SČF, pod koberec. Naopak. Odpovědnost vůči Svazu i jeho členům bude na prvním místě.

Všemi nepříjemnostmi a problémy se bude předsednictvo se vší odpovědností a znalostí věci zabývat na květnovém zasedání ve Žďáru nad Sázavou. Věřím, že všichni z vás se na projednávané body dobře připravíte a přijmete jasná rozhodnutí.

Těším se s vámi ve zdraví na shledanou ve Žďáru nad Sázavou!

Ing. Lumír Brendl
předseda SČF

Autor: SČF | 11. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223