Informace SČF 2/2004: Národní výstava poštovních známek Žďár 2004

Slavnostní zahájení je v pátek 21. května 2004 v 9.00 hodin

- Ve dnech 21. - 23. května 2004 bude v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou uspořádána Národní výstava poštovních známek Žďár 2004 celostátního charakteru.

- Pořadatelem výstavy je SČF - Klub filatelistů 06 - 10 ve Žďáře nad Sázavou ve spolupráci s Domem kultury.

- Záštitu nad výstavou převzal předseda vlády ČR Dr. Vladimír Špidla, hejtman kraje Vysočina Ing. František Dohnal a Rada města Žďár nad Sázavou.

- Výstava se uskuteční při příležitosti desátého výročí zapsání poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, představujícího unikátní stavbu Jana Blažeje Santiniho, vrcholného díla české barokní gotiky do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

- Výstava má prezentovat filatelii, jako jednu z důležitých součástí společenského a kulturního života a tím ji přiblížit veřejnosti, především mládeži, jako jednu z možností ušlechtilé zábavy a současně propagovat českou poštovní známku.

- Výstava bude soutěžní s kvalifikací exponátů pro Evropskou výstavu poštovních známek BRNO 2005 v příštím roce.

- Do současné doby je přihlášeno 114 vystavovatelů se 125 exponáty. V soutěžních třídách předpokládáme minimálně 250 výstavních rámů se 4 000 albových listů umístěných v sále kulturního domu s plochou 924 metrů čtverečních.

- Exponáty budou vystaveny jak v kategorii NÁRODNÍ (tj. které v minulosti získaly na obdobných výstavách ocenění nejméně stříbrnou medaili), tak v kategorii PREMIÉRA (prvovystavovatelé) ve třídách poštovní historie, poštovních cenin, aerofilatelie, tématické, mládeže, filatelistické literatury a především ve třídě tradiční filatelie, ve třídě národní a teritoriální filatelie. Vystaveny budou jednorámové exponáty a volná třída. Nesoutěžní exponáty budou především slovenských vystavovatelů.

- Součástí výstavy jsou doprovodné akce:

* ve dnech 22. a 23. 5 je organizována Celostátní výměnná schůzka filatelistů

* Zasedání předsednictva SČF a odborných filatelistických společností

* autogramiáda předních autorů poštovních známek: ak. mal. B. Housy, J. Boudy, M. Ondráčka, M. Srba a dalších

* Na Staré radnici (výstavní síni) předpokládáme uspořádání autorské výstavy ak. mal. Martina Činovského, v Café baru rytiny Martina Srba.

* Na slavnostním večeru 22. 5. proběhne křest nově vydaných poštovních známek emise "Česká hudba - postavy z českých oper" z dílny ak. mal. Renáty Fučíkové a rytce Jaroslava Tvrdoně.

* V sobotu 22. května předpokládáme slavnostní palmáre v reprezentačních sálech zámku R. Kinského

* Po celou dobu výstavy bude na výstavišti zřízena příležitostná poštovní přepážka. U ní budou zásilky oráženy příležitostným razítkem vydaným k výstavě a podací nálepkou vydanou k výstavě pro doporučené zásilky. Na výstavě bude zřízeno detašované pracoviště České pošty u které si zájemci mohou opatřit tzv. perzonalizovanou poštovní známku - přítisk na kuponu známky. O poštovní přepážku projevila také zájem Slovenská pošta.

- Organizační výbor výstavy připravuje výstavní katalog a řadu dopisnic s přítiskem žďárských motivů a pamětní list.

- Dne 13. května - ve čtvrtek bude uvedena v Knihovně Matěje Josefa Sychry dopisnice s přítiskem zachránce památky M. J. Sychry. Přítisk dopisnice sponzoroval poslanec parlamentu Ing. J. Kasal.

- Sponzorsky se na akcích podílí a.s. ŽĎAS, PKS Holding a.s, ZDAR a.s., Organizační kancelář s.r.o., SaZ s.r.o. Sázava, Fakta v.a.s. za finanční pomoci Rady města Žďáru nad Sázavou, Kraje Vysočina, SČF a Klubu filatelistů. (Rozpočet cca 500 000Kč).

Autor: SČF | 10. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223