Info o Zberateli č. 6/2004

 • I. Kamenský: „Nemôžete mi tam dať krajšiu známku?“
 • Okienko špecialistu - M. Gerec: Poznatky z Poštového múzea
 • M. Gerec: Špecializácia slovenských výplatných známok, 6 - Známka „Nová Baňa“ 4 Sk
 • A. Fiala: Robotné znaky grófa Jána Goberta Aspremonta
 • O. Földes: Pätnásty perfin Slovenska 1939-1945
 • Využitie neplatných poštových lístkov - des
 • M. Bachratý: Keď nie sú známky...
 • M. Jobek: Nová spoločnosť na slovenskom trhu Private Tel Slovakia
 • A. Paulinyová: Z galérie majstrov známkovej tvorby - Karol Ondreička
 • M. Pekárová: Kúpele Korytnica na historických pohľadniciach
 • Š. J. Plško: Malá škola filatelie, 6

Vážení čitatelia,
uvedenie júnového čísla nemôžeme začať inak, ako spomenutím Bratislavských zberateľských dní, medzinárodného zberateľského veľtrhu, ktorého brány sa zatvorili iba pred niekoľkými dňami. Aj keď na hodnotenie je priskoro a záverečné bilancovanie ešte nepoznáme, už dnes môžeme konštatovať, že to bolo vydarené podujatie predznamenajúce smer vývoja zberateľstva v blízkej i vzdialenejšej budúcnosti.

Už sama skutočnosť, že išlo o prvú akciu tohto druhu po vstupe desiatich nových štátov vrátane Slovenska do Európskej únie, dala tomuto podujatiu mimoriadny lesk, ale i jedinečnú možnosť na overenie jeho významu pre rozvoj zberateľstva. Veľtrh predovšetkým vytvoril fórum pre zberateľov na uspokojenie svojich záujmov, na získanie zaujímavých zberateľských materiálov, ale aj na bezprostredné zoznámenie s obchodníkmi, mnohými renomovanými firmami, na ponuku poštových správ a ďalších subjektov, ktorých činnosť je zameraná na zberateľskú oblasť. Nuž a bola tu aj skvelá príležitosť na získanie informácií, nadviazanie nových kontaktov i na stretnutie s priateľmi, keď poriadateľ, Incheba, a.s., zabezpečil aj spoločenskú stránku akcie. Určite tam možno zaradiť slávnostné vyhodnotenie ankety o najkrajšiu známku a najkrajšiu príležitostnú pečiatku roka 2003, ktorej výsledky prinášame v tomto čísle a tiež medzinárodnú aukciu zberateľského materiálu.

Veľtrh bol určite užitočný aj pre zúčastnených obchodníkov a firmy, ale i zástupcov vydavateľov poštových známok či výrobcov pomôcok pre zberateľov, a to bez ohľadu na to, či boli komerčne viac a-lebo menej úspešní. Každá možnosť v praxi si overiť o čo je medzi zberateľmi záujem a vidieť čo ponúka konkurencia, je len na prospech veci a hybnou silou na zdokonaľovanie služieb. Aj účasť firmy Zberateľ, keď z vlastnej produkcie mohla ponúknuť albumové listy, katalógy a časopis, možno hodnotiť pozitívne, keď napríklad časopis získal nových predplatiteľov aj zo zahraničia. Cítime preto, že je tu reálna príležitosť zvrátiť nepriaznivý vývoj v mnohých oblastiach zberateľstva a postupne vytvárať priaznivejšie podmienky na ich rozvoj. Ide len o využitie nových možností.

Aj náš časopis z počiatočnej fázy propagátora a informátora sa v záverečnej fáze pretransformoval na mediálneho partnera veľtrhu. Pre vydavateľa i redakciu je to určite lichotivé, lebo to bolo prvýkrát, keď časopis vystupoval v tejto úlohe a hneď na takomto významnom podujatí. Preto sa k jeho hodnoteniu z rôznych pohľadov ešte vrátime.

V uplynulých týždňoch a mesiacoch aj naša redakcia bola zaťažená niektorými prácami navyše, ktoré, či už priamo alebo nepriamo, súviseli s práve skončeným zberateľským veľtrhom. V príprave časopisu sme však nepoľavili (i keď zvýšené napätie i nervozita nejaké stopy zanechali). Aj dnes okrem obvyklých rubrík prinášame príspevky renomovaných autorov, čitateľom už dobre známych prispievateľov ako sú Ing. Bachratý, Ing. Gerec, dr. Földes, M. Jobek, P. Malík, M. Pekárová, Dpt. Plško a mnohí ďalší. Sme radi, že okrem známych mien sa stretnete aj s novými autormi, ktorí sa na stránkach Zberateľa objavili iba nedávno.

Osobitne sa chceme zmieniť o našej novej spolupracovníčke Mgr. A. Paulinyovej, ktorej uverejňujeme prvú časť seriálu o tvorcoch sloven-ských poštových známok. Jej kvalifikácia kunsthistoričky a skúsenosti z práce v komisiách známkovej tvorby, vytvárajú nielen predpoklady na vysokú úroveň jej príspevkov, ale obohacuje obsah časopisu o oblasť, ktorá bola doteraz odbornými príspevkami relatívne málo zastúpená. A ako sledujeme vývoj v oblasti známkovej tvorby, na túto sa v súčasnosti sústreďuje čoraz väčšia pozornosť.

To je na margo júnového vydania Zberateľa všetko. Na záver ešte želanie: Keďže sa blíži čas letných dovoleniek a školských prázdnin, želáme vám ich prežitie v zdraví a príjemnej pohode.

Vaša redakcia.Autor: Zberateľ | 20. 6. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223