Info o Zberateli č. 2/2004

Z obsahu

  • D. Sóoky: Falzifikáty predznámkových listov z územia dnešného Slovenska
  • M. Gerec: Špecializácia slovenských výplatných známok (2) - Známka "Senica" 6 Sk
  • A. Fiala: Dunajská paroplavebná spoločnosť v Bratislave vo svetle prepravných kovových známok
  • V. Priputen: List z Minska
  • M. Jobek: Logá Slovenských telekomunikácií od roku 1993
  • Š. J. Plško: Malá škola filatelie (2) - Ako sa stať filatelistom
  • M. Pekárová: Kúpele Sklené Teplice na historických pohľadniciach
  • O Vianociach po Vianociach
  • V. K. Németh, M. Zika: Bratislavská výstava miestneho priemyslu

Vážení čitatelia,
skôr než pristúpime k uvedeniu februárového čísla Zberateľa, sa niekoľkými slovami chceme zmieniť o spolupráci. Presnejšie povedané, o nedostatočnej spolupráci, ktorú môžeme považovať za spoločného menovateľa väčšiny starostí, problémov a ťažkostí spojených s redigovaním časopisu. Nech totiž vezmeme do úvahy hociktoré subjekty podieľajúce sa na jeho tvorbe, o úspešnosti sa vždy podstatnou mierou podieľa schopnosť vzájomnej spolupráce. Keď sme si spravili pomyslený rebríček príčin toho, prečo sme sa nedostali ďalej a laťku náročnosti nedokázali zdvihnúť ešte vyššie, vždy sme sa stretli s nedostatočnou spoluprácou v tej či onej forme. A tak to bolo v začiatkoch, tak je to aj v súčasnosti a asi bude aj v budúcnosti. Ba, zdá sa nám, že význam schopnosti spolupracovať bude v budúcnosti ešte viac narastať.

Týmto malým extempore chceme uviesť nadviazanie spolupráce s kolegami pôsobiacimi v elektronickom médiu, ktorej venujeme jednu samostatnú stránku. Skúsenosti v tejto oblasti nemáme, a preto ani nemôžeme sľubovať ktovieaké výsledky. Sme však presvedčení, že takáto spolupráca má veľkú budúcnosť a môže byť úspešná.

O iný druh spolupráce sa v dnešnom čísle pokúšame redakčným spracovaním viacerých príspevkov do jedného celku. Ide o to, že v krátkom čase sme dostali viac ohlasov na podobnú tému, v ktorých sa niektoré pasáže po vecnej stránky prekrývajú. Zároveň si uvedomujeme, že týmto spôsobom môžeme u niektorých autorov vyvolať nevôlu alebo môže do spolupráce medzi autorom a redakciou vniesť aj nežiadúce napätie. Názor na túto otázku si môžete utvoriť z bloku príspevkov uverejneného pod spoločným názvom O Vianociach po Vianociach.

O otázkach spolupráce, ale z iného pohľadu, by sme mohli hovoriť aj v súvislosti s ďalšími príspevkami. Prejdeme však k vecnejšiemu uvedeniu niektorých titulov článkov v dnešnom čísle. Predovšetkým je to príspevok Dr. Dezső Soókyho z Budapešti "Falzifikáty predznámkových listov z územia dnešného Slovenska", ktorý poskytuje fundovanú informáciu o falšovaní celistvostí, ktorá nielenže bude zaujímať našich zberateľov, ale odhaľuje aj pozadie ich vzniku a obrovské úsilie na očistenie filatelie od týchto materiálov. Pritom z kuloárov znalých pomerov občas možno počuť názor, že toto je len ako ľadová kryha, z ktorej je vidieť iba malú časť vyčnievajúcu nad vodou...

Prejdime však na optimistickejšie pôsobiace témy a príspevky. Zberatelia, ktorí sa predovšetkým špecializujú na štúdijné zbieranie slovenských poštových známok sa potešia príspevkom Ing. M. Gereca, ktorý v Okienku špecialistu prináša poznatky o posledných vlaňajších emisiach a v pokračujúcom seriáli o výplatnej známke Senica. Dipl. tech. Štefan J. Plško o základoch filatelie pokračuje kapitolou Ako sa stať filatelistom. Tradičné "Listy" dr. Vladimíra Priputena sú pre dnešné číslo odoslané z Minska a autor nás oboznamuje so začiatkami a súčasnou známkovou tvorbou Bieloruska. V Malom okienku telekartistu Ing. Marian Jobek v článku Logá Slovenských telekomunikácií od roku 1993 píše o metamorfózach názvu tejto organizácie, ktorá sa najnovšie volá Slovak Telecom. Nemôžeme nespomenúť sériál Magdalény Pekárovej o slovenských kúpeľoch na historických pohľadniciach - dnes o Sklených Tepliciach.

Aspoň jednou vetou o "last minute" správe - niektoré známky z tohtoročného emisného plánu budú tlačené z rytiny... Ale o tom podrobnejšie až v budúcom čísle.

Apropo, na začiatku sme hovorili, že všetky naše ťažkosti pramenia zo zlej spolupráce. A viete čomu vďačíme za všetky naše úspechy? No, predsa dobrej spolupráci!

Vaša redakcia


Info o Zberateli č. 2/2004


Autor: Zberateľ | 10. 2. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223