Info o Zberateli č. 1/2004

Z obsahu

  • Rozhovor s vedúcou ÚS POFIS Ing. M. Kaducovou (11-13)
  • M. Gerec: Špecializácia slovenských výplatných známok (1) - Známka "Dubnica nad Váhom" 1 Sk (15-18)
  • MOT 69/M. Jobek: Prehľad slovenských PIN kariet GlobalPhone (23-25)
  • R. Rakovský: Preplatené poštové zásielky a zaujímavé použitie doplatných známok (26)
  • Š. J. Plško: Malá škola filatelie (1) (27-28)
  • E. Lechnerová: Zábavné pohľadnice (1) - futurologické (28)
  • M. Pekárová: Kúpele Turčianske Teplice na historických pohľadniciach (29-30)
  • J. Šarman: Nie je všetko zlato, čo sa blýska (31)
  • J. Maniaček st.: Nad príležitostnými pečiatkami roku 2002 (40)
  • Príloha - Zberateľské state - J. Soľava: Z histórie našej železničnej dopravy

Vážení čitatelia,
v tomto roku časopis Zberateľ počíta už svoj desiaty ročník. A to je dôvod, aby sme sa pri tomto jubileu pristavili a trochu sa obzreli po prekonanej ceste. Hoci desať rokov nie je veľký časový úsek, za ten čas sa udialo mnoho vecí, ktoré mali vplyv na vydávanie časopisu. Ako sa zmenila podoba časopisu sa najlepšie každý presvedčí, ak si porovná čísla prvých ročníkov Zberateľa s výtlačkami z posledného obdobia.

Pri tomto jubileu sa však nepristavíme dlhšie, len aby sme uviedli nové obsahové zameranie nášho úvodníka. Svet sa mení, rýchly technický rozvoj stále prináša mnoho nového, ktoré často spôsobuje aj veľmi podstatné zmeny a niekedy aj to, čo sa "odjakživa" robilo určitým spôsobom, zrazu sa robí úplne inak (žiaľ, nie všetko a vždy sa mení k lepšiemu). Posledné roky sme sa už viackrát zastrájali, že aj naše úvodníky by sme mali zmeniť. Až v tomto roku sme si konečne povedali, že naše príhovory skúsime zmeniť (veríme, že k lepšiemu).

Chceme v nich uviesť obsah časopisu, niekoľkými slovami sa zmieniť o niektorých príspevkoch a ich autoroch alebo o rôznych okolnostiach, ktoré nejakým spôsobom súvisia s obsahom aktuálneho čísla časopisu a o ktorých sa domnievame, že by čitateľov mohli zaujímať. Čoho sa však chceme zásadne vyvarovať, to je komentovanie príspevkov alebo, nebodaj, polemizovanie s nimi.

Začneme uvedením nášho rozhovoru s vedúcou ÚS POFIS Ing. Máriou Kaducovou. Nepochybujeme o tom, že filatelisti si ho prečítajú s veľkým záujmom. My k tomu len poznamenávame, že je to prvý prípad, keď zodpovedný predstaviteľ Slovenskej pošty, š.p., sa nám vyjadril k takým zložitým otázkam a problémom, o akých je v rozhovore reč.

Niekoľko slov chceme venovať aj novému seriálu dipl. tech. Štefana J. Plška o základoch filatelie. Seriál je síce určený najmä menej pokročilým filatelistom, ale sme presvedčení, že so záujmom ho budú sledovať aj tí skúsenejší a možno, že tajomstvá filatelie zaujmú i čitateľov, ktorí sa venujú iným zberateľským oblastiam. Dlhoročné skúsenosti a veľké odborné poznatky autora sú zárukou, že vedenie seriálu sa dostalo do povolaných rúk.

Iný seriál začíname uverejňovať z pera Ing. Miroslava Gereca, predsedu Komisie slovenskej známky ZSF, ktorý v Zberateľovi dlhé roky vedie rubriku Okienko špecialistu. Aj jeho seriál je určený predovšetkým špecializovaným zberateľom slovenských výplatných známok. Začína známkou Dubnica nad Váhom, v budúcom čísle bude pokračovať známkou Senica.

Niekoľko slov k dnešnej prílohe - Zberateľským statiam, v ktorých uverejňujeme príspevok Jozefa Soľavu o histórii železničnej dopravy na Slovensku. Napriek tomu, že príloha je na 8 stranách, uvedená téma je tak veľmi široká, že by potrebovala ďaleko väčší priestor. Azda niekto v budúcnosti na tento príspevok nadviaže voľným pokračovaním.

Zmienime sa aj o jednej nepríjemnej veci. Je nám to ľúto, ale v dnešnom čísle nenájdete rubriku NOVÉ PEČIATKY. Pracovníčka, ktorá má na starosti vybavovanie objednávok na príležitostné poštové pečiatky, bola v čase redakčnej uzávierky práceneschopná a nepodarilo sa nám nájsť nikoho, kto by nám poskytol potrebné informácie.

Žiaľ, vymedzený priestor nás ďalej nepustí a naše úvodné slovo musíme skončiť. Hoci príspevkov, o ktorých by sme sa radi zmienili, je ešte veľa - veď všetky príspevky sú "naše" a pripravujeme ich s rovnakou starostlivosťou, aby zaujali, aby sa páčili. Asi tak, ako nám napísal náš čitateľ Marián Kováč z Bolerázu, keď na súťažnú otázku, ktoré články sa mu v novembrom čísle Zberateľa najviac páčili, odpovedal: "Všetky!". A o to nám ide, vážení čitatelia, aby ste podobné konštatovanie mohli vyriecť aj o všetkých ďalších číslach Zberateľa! Vaša redakcia.


Info o Zberateli č. 1/2004


Autor: Zberateľ | 16. 1. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223