Inaugurácia vo Vlkolínci

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry, osada Vlkolínec (ako súčasť mesta Ružomberok) bola v roku 1993 zapísaná do zoznamu Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Unikátna obec s drevenými domčekmi sa dostala na slovenskú poštovú v roku 1995 v emisii Krásy našej vlasti v majstrovskom spracovaní Martina Činovského.

Teraz sa dostal Vlkolínec opäť do povedomia filatelistov, ktorí prišli na slávnostnú inauguráciu dvoch nových slovenských poštových známok emisie Technické pamiatky: Hasičská technika. Známky zobrazujú staré hasičské striekačky a dôvodom inaugurácie vo Vlkolínci bola expozícia starej hasičskej techniky v tejto rázovitej obci. Výtvarné návrhy známok vypracovali ak. mal. Igor Benca a ak. mal. Robert Brun. Rytcom celej emisie bol ak. mal. Rudolf Cigánik. V príležitostnej pečiatke bola znázornená drevená zvonička povyše miesta, kde sa konala inaugurácia. Na úvod slávnosti zaznela rezká ľudová hudba, potom účastníkov pozdravil primátor Ružomberka p. Slašťan. Za Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR prehovoril štátny tajomník Milan Mojš. Inaugurácia známok sa uskutočnila pokropením originálnou pramenitou vodou z miestneho potoka, pri čom asistovali okrem autorov známok aj hostia. Na záver slávnosti sa uskutočnila autogramiáda R. Bruna a R. Cigánika. Nakoniec desiatky filatelistov, členov hasičského a záchranného zboru aj návštevníkov obce z radov náhodných turistov navštívili miestnu galériu obrazov.
Inaugurácia vo Vlkolínci

Inaugurácia vo Vlkolínci

Inaugurácia vo Vlkolínci

Inaugurácia vo Vlkolínci

Inaugurácia vo Vlkolínci


Autor: Ján Mička | 8. 5. 2008

Komentáře

Kdo je kdo?

Kde ich hladať?

Kde hledat známky?

RE: Kdo je kdo?

Přidat komentářZobrazit komentáře