Inaugurácia poštovej známky v Boldogu

Seriál inaugurácií nových slovenských eurových poštových známok emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska so zobrazením vzácnych románskych pamiatok, pokračoval v dedinke Boldog neďaleko Senca. Na v poradí druhej známke série s nominálnou hodnotou 0,02 eura je zobrazená unikátna kamenná krstiteľnica z kostola Matky Božej v Boldogu. Autorom výtvarného návrhu známky je ak. mal. Peter Augustovič.

Inaugurácia poštovej známky sa zásluhou starostu p. Alojza Časného a obecného zastupiteľstva stala sviatkom celej dediny a do miestneho kultúrneh domu prišla na oslavu hádam polovica z jej 440 obyvateľov. Veď aj bolo prečo. Ešte pred slávnnostným uvedením známky si stovky návštevníkov malo možnosť nielen zakúpiť novú známka a jej obálku 1. dňa, ale aj opečiatkovať zásielky príležitostnou poštovou pečiatkou, ktorá zobrazovala erb obce – Matku Božiu, čo býval v minuslosti aj názov obce. Súčasný názov Boldog nesie obec od roku 1960.

Priečinok pošty zabezpečovala pošta Reca, pretože Boldog nemá poštu. Predaj poštových produktov zabezpečoval POFIS, ktorý mal okrem bohatého materiálu a slovenských poštových známok ako novinku aj suvenirovú zostavu všetkých nových eurových známok. Zaujímavým spestrením ponuky pre návštevníkov, o ktorú sa postarala obec, bola pohľadnica s ústredným motívom známky, ktorá sa dala využiť nielen ako hodnotný suvenír a pre obec vhodný propagačný materiál, ale aj filatelisticky na zhotovenie analogickej pohľadnice. Boldog, ako malá obec počtom obyvateľov je však ešte významnou z kultúrneho aj historického hľadiska, pretože v spomínanom kostole je na vonkajšej stene zamurovaná kamenná doska z rímskych čias, pochádzajúca z 1. st., ktorá je vôbec najstaršou zachovanou písomnou pamiatkou na území Slovenska.

Podvečer 27. marca, kedy sa inaugurácia známky uskutočnila, bol skutočným sviatkom. Prišli zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR, predstavitelia Slovenskej pošty, Regionálneho poštového centra z Dunajskej Stredy, nechýbal predseda ZSF p. Miroslav Ňaršík a filatelisti z okolitých klubov. Hostí na úvod inaugurácie známky privítal starosta obce p. Časný. Kultúrny program bol mimoriadne pestrý, striedali sa básne s opernými áriami v podaní miestnych umelcov čo prítomní hodnotili (najmä vystúpenie speváčky) ako mimoriadne kvalitné a umelecky hodnotné. Miestny p. farár požehnal známku, zaželal jej šťastnú cestu do sveta a p. starosta vyjadril presvedčenie, že bude prichádzať len s dobrými správami pre obyvateľov. Pán farár v osobitnom vystúpení vysvetlil zaujímavé historické súvislosti v spojení s kostolom a krstiteľnicou. Vedúci odboru POFIS p. Martin Vančo pozdravil prítomných v mene Slovenskej pošty.

Novú známku na javisku uviedli autor známky ak. mal. Peter Augustovič so starostom, pánom farárom a M. Vančom. Na záver oficiálnej slávnosti sa uskutočnila autogramiáda autora, ktorý podpisoval najmä FDC, ktorých použitie v poštovej prevádzake sa chýlilo k posledným dňom platnosti. Slovenská televízia z podujatia pripravila reportáž, ktorá bola odvysielaná na druhý deň. Celé podujatie hodnotili všetci návštevníci ako mimoriadne vydarené.

Na fotografiách sú autor výtvarného návrhu ak. mal. Peter Augustovič s ved. POFIS Bratislava p. Martinom Vančom (1), pohľad do sály (2), činnosť pošty (8), starosta p. Časný pri uvítaní (9) , akt inaugurácie (14) a poštový lístok s príležitostnou pečiatkou a analogická pohľadnica z podujatia.

Inaugurácia poštovej známky v Boldogu

Inaugurácia poštovej známky v Boldogu

Inaugurácia poštovej známky v Boldogu

Inaugurácia poštovej známky v Boldogu

Inaugurácia poštovej známky v Boldogu

Inaugurácia poštovej známky v Boldogu


Autor: Ján Mička | 8. 4. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223