Inaugurácia poštovej známky M. M. Hodža v Liptovskom Mikuláši

Seriál inaugurácií nových slovenských poštových známok mal naposledy svoje pokračovanie v Liptovskom Mikuláši. Mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci so Slovenskou poštou, a.s. , Klubom filatelistov ZSF v L. Mikuláši a Múzeom Janka Kráľa pripravili oslavy 200. výročia narodenia M. M. Hodžu. Pripomenuli si jedného z trojice velikánov slovenského národného obrodenia, spolutvorcu spisovnej slovenčiny a spoluautora Žiadostí slovenského národa cisárovi popri Ľudovítovi Štúrovi a Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi . Pre poštu a filatelistov bol najvýznamnejším deň štvrtok 22. septembra 2011, kedy bola vydaná príležitostná poštová známka podľa výtvarného návrhu akad. mal. Ivana Schurmanna . Známku rytecky spracoval Rudolf Cigánik. Súčasťou osláv boli slávnostné služby Božie v evanjelickom kostole, kde M. M. Hodža pôsobil. Po nich nasledovala samotná inaugurácia novej známky, ktorú uvádzal zborový farár evenjelickej cirkvi Augsburského vyznania Mgr. M. Bochnička. V úvode historička Dr. Fiačanová zoznámila prítomných so životopisom M. M. Hodžu a pripomenula jeho odkaz dnešku.
V krátkom kultúrnom programe žiačka Základnej umeleckej školy v L. Mikuláši zahrala na flaute skladby J. S. Bacha a W. A. Mozarta. Primátor mesta Liptovský Mikuláš, MUDr. Alexander Slafkovský poďakoval Slovenskej pošte za vydanie známky a filatelistom, konkrétne PaedDr. Jozefovi Oškovi z KF ZSF v Liptovskom Mikuláši za pomoc pri organizácii inaugurácie.

Inaugurácia poštovej známky M. M. Hodža v Liptovskom Mikuláši

Dr. Jozef Oško vo svojom vystúpení informoval prítomných  nielen o novej slovenskej výplatnej známke s Hodžovým portrétom, ale i o ďalších, ktoré súvisia nielen s mestom ale i s mikulášskym regiónom. Účastníkov osláv pritom pozval na propagačnú výstavku týchto známok, pripravenú Klubom filatelistov v Múzeu Janka Kráľa.
Autor emisie, akad. mal. Ivan Schurmann v krátkom vystúpení povedal o svojom prístupe k tvorbe známky a spomenul aj ďalšie poštové známky , ktoré sa viažu na región, najmä 100. výročie černovskej tragédie a známky s portrétmi R. W. Setona Watsona a Aurela Stodolu. Slávnostnú inauguráciu známky s pamätným listom so známkou a FDC M.M. Hodžu vykonala za Slovenskú poštu Ing. Eva Bekečová z úseku obchodu a marketingu Slovenskej pošty spolu s autorom známky  a primátorom mesta MUDr. A. Slafkovským.

Inaugurácia poštovej známky M. M. Hodža v Liptovskom Mikuláši

Po slávnostnej inaugurácii sa účastníci presunuli pred kostol, kde položili veniec k pamätníku M. M. Hodžu a pozreli si filatelistickú výstavku Významné osobnosti mesta Liptovský Mikuláš na starej fare.

Inaugurácia poštovej známky M. M. Hodža v Liptovskom Mikuláši

Viacerí oficiálni hostia vystúpili s príhovormi k účastníkom inaugurácie pred pamätníkom. Zaujímavým spestrením bolo aj sadenie pamätného stromu reformácie v parčíku pri Múzeu. Tu bola aj priehradka pošty s predajom známky, FDC, pamätných listov aj produktov KF Liptovský Mikuláš k inaugurácii známky.

Ochotné pracovníčky pošty vyhoveli každému záujemcovi o pečiatkovanie obálok a poštových lístkov a bolo ich veru nemálo. Návštevníci využili aj prítomnosť autora známky akad. mal. Ivana Schurmanna na získanie autogramu, ktorý spestrí ich filatelistické zbierky.

Súčasťou mestských osláv 200. výročia narodenia M. M. Hodžu bolo Hudobno--poetické pásmo s názvom Hodžovi z úcty študentov Evanjelickej spojenej školy- Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského a Gymnázia M. M. Hodžu v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši a spoločné spomienkové stretntie pri Hodžovom hrobe na Vrbickom cintoríne.

Všetky podujatia konané pri príležitosti inaugurácie novej známky boli veľmi dobre pripravené a celé stretnutie malo slávnostný rámec a dôstojný priebeh.

Zúčastnili ho okrem oficiálnych hostí , občanov a verejnosti z Liptovského Mikuláša desiatky filatelistov z celého Slovenska. Stretli sa tu priatelia poštovej známky z Trnavy, Nitry, Žiliny, Liptovského Mikuláša, Ružomberka, Popradu aj Kežmarku, ktorí využili inauguráciu známky na rozhovory o aktuálnom filatelistickom dianí v kluboch s predsedom ZSF p. Miroslavom Ňaršíkom.

Inaugurácia poštovej známky M. M. Hodža v Liptovskom Mikuláši

Pekným gestom organizátorov bolo aj ocenenie pamätným listom mesta všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri vydaní známky a pri konaní inaugurácie.
Podujatie v Liptovskom Mikuláši dokázalo, že poštová známka stále vo verejnosti žije a že môže mať popri svojom základnom poštovom poslaní aj významnú kultúrnu a spoločenskú funkciu.

Autor: Ján Mička | 10. 10. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223