III. filatelistická výstava Euregia Egrensis Karlovy Vary 2006 - Hotel Thermal 24 - 27. srpna

III. filatelistická výstava Euregia Egrensis Karlovy Vary 2006 - Hotel Thermal 24 - 27. srpna

Filatelistická výstava v Karlových Varech má dvě části: výstavu národní - část A a odděleně výstavu premiérovou - část B. Vystavovatelé jsou z ČR a ze spolkových zemí Bavorsko, Duryňsko (Thűringen) a Sasko. Při přípravě výstavy se podařilo dohodnout s německým svazem (BDPh), že i pro vystavovatele ze SRN bude hodnocení exponátů na této výstavě ze strany BDPh uznáno. V tom je podstatný rozdíl proti roku 2001, kdy jsme s přeshraniční spoluprácí začínali. Národní výstava je pro německé vystavovatele uznána jako výstava v kategorii RANG I. a Premiéra jako RANG III. Výstavní jury je složena z osmi členů z ČR a tři členové jsou ze SRN. Dále jsou v jury tři pozorovatelé z ČR. V organizačním výboru mají zastoupení všechny tři spolkové země.

Celkem bude vystaveno 130 soutěžních exponátů. Z toho je 16 exponátů ve výstavní třídě filatelistické literatury. Na národní výstavě (RANG I.) jsou tradičně hodnotné exponáty, které vystavovatelé stále vylepšují a doplňují. Organizační výbor si váží zájmu vystavovatelů o národní výstavu a děkuje jim, že i přes vyšší výstavní poplatky své exponáty na výstavu zapůjčili. Překvapující je počet nových exponátů. Jen ve třídách „tradiční filatelie“ a poštovní historie jich je dvacet tři. Některé z nich budou pro filatelisty lahůdkou. Právě nové exponáty dokazují, že možnosti filatelie nejsou vyčerpány. Návštěvníkům výstavy doporučujeme spojit prohlídku výstavy a doprovodných akcí s procházkou po lázeňském městě.

K vlastnímu programu výstavy:

výstava bude slavnostně zahájena ve středu 23. srpna v 16,00 hod. Kromě oficiálně pozvaných hostů je slavnostní zahájení volně přístupné pro vystavovatele.

Pro veřejnost bude výstava otevřena od čtvrtka 24. 8. do soboty 26. 8. od 9,00 hod do 17,00 hod. V neděli bude výstava otevřena od 9,00 hod. do 13,00 hod. Ve výstavních prostorách bude poštovní přepážka s příležitostným razítkem, spec. R-nálepkou, tiskové listy o devíti známkách s přítiskem k výstavě (2 druhy), pohlednicí s přitištěnou známkou, dopisnicemi, které jsou v současné době už v oběhu. Vstupenky na výstavu jsou v hodnotě 20 Kč pro členy SČF a Klubu filatelie a 40 Kč pro ostatní účastníky. Vstupenky jsou koncipovány, tak jako v roce 2001, jako pohlednice, které lze použít v poštovním provozu. Proti roku 2001 jsou v lepší kvalitě. Katalog bude pro návštěvníky výstavy zajímavý nejen obsahem, ale i vlastním provedením. Najdete v něm nejen to, co nám výstavní řád ukládá, ale i o nás a našich sousedech. Cena katalogu je 60 Kč, má 96 stran v barevném provedení. Věříme, že i doprovodné akce budou pro Vás zajímavým doplňkem výstavy. Filatelistická burza bude ve všech výstavních dnech otevřena tak jako výstava. Součástí doprovodných akcí bude provádění přítisků na kupóny známek. V pátek bude ve 13 hod. v Alžbětiných lázních zasedání Společnosti sběratelů Československé a České známky. V sobotu 26. 8. bude v Alžbětiných lázních zasedání Předsednictva SČF. V sobotu bude v Hotelu Thermal autogramiáda čtyř významných tvůrců českých známek. Zahájena bude cca v 10,30 hod. a ukončena ve 13,00 hod. Pamětní listy budou v omezeném prodeji jen v den autogramiády. Koncipovány jsou tak, že každý ze zúčastněných umělců bude mít svůj pamětní list doplněný grafickou prací a na zadní straně zkráceným životopisem a popisem jeho prací. Tyto pamětní listy si nelze dopředu objednat a ani zakoupit ve větším počtu na výstavě. Cena pamětního listu bude určena až po zjištění všech nákladů na jejich vydání, včetně uvnitř použité známky (dle přání tvůrců známek).

Na zahájení výstavy a v sobotu bude vydán Výstavní zpravodaj. V sobotním Výstavním zpravodaji bude zveřejněno hodnocení exponátů s počtem bodů a udělenou medailí. V sobotu večer bude ve 20,00 hod. slavnostní vyhlášení výsledků hodnocení, předání diplomů a cen. Hlavní cenou národní výstavy bude cena hejtmana Karlovarského kraje. Hlavní cenou premiérové výstavy bude cena primátora města Karlovy Vary. Jury bude mít k dispozici ještě další hodnotné ceny, které výstavě věnovala okolní města, ze kterých jsou spolupořadatelské kluby, část cen obdržel organizační výbor od Karlovarského porcelánu a.s., část cen organizační výbor zakoupil. Při slavnostním večeru bude vyhodnocena i návštěvnická anketa, která vybere exponát nejlépe hodnocený návštěvníky výstavy. Organizační výbor udělí tomuto exponátu zvláštní cenu a stejnou cenu obdrží vylosovaný návštěvník. V neděli odpoledne si vystavovatelé postupně, dle pokynů organizačního výboru mohou svůj exponát převzít a odvézt. Přítomní vystavovatelé obdrží kromě katalogu pamětní medaili a tradiční upomínkový předmět.

Organizační výbor výstavy zve všechny zájemce o filatelii a jejich životní partnery ve dnech 24. - 27. 8. do Karlových Varů a přeje příjemný, pohodový pobyt a šťastný návrat domů.

Organizační výbor

Autor: Redakce | 16. 8. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223