Idar

Datum vydání: 18. 7. 2011


Idar je zrejme jedinou známkovou krajinou, ktorá nevydala jednotlivé známky - všetky pochádzajú zo známkových zošitkov, v ktorých bolo po 8 štvorblokov. Preto im vždy na vrchnej alebo spodnej strane chýbajú zúbky. Polovici známok chýbajú aj zúbky na pravej strane.

Ešte pred 20 rokmi patril Idar do dvadsiatky najťažšie získateľných ZZ, dnes už jednotlivá známka problémom nie je, zrejme niekto rozpustil svoju zbierku zošitkov.

Celá ZZ vydala v rokoch 1932/44 len 6 poštových známok s portrétom 10. mahradžu Himmata Singha, populárne je preto zbieranie štvorblokov. Teritorialisti zbierajú celé zošitky, problém je však v tom, že v indickej tropickej klíme sa známky k podkladovej fólii prilepia (zbiera sa teda i s podkladom) a najmä že spojovacia svorka hrdzavie. Dôležité je, aby hrdza nezasiahla známky.


Celistvosti so známkami Idaru majú v drvivej väčšine známky nalepené na rube, neraz tam nachádzame celý štvorblok.


Známky na obrázkoch, nalepené po 6 kusoch, vzbudzujú dojem, že sú zúbkovné inak, ako bolo uvedené. Je to ale len optický klam, spôsobený pridaním známok z iného štvorbloku. Pri obálkach s jedinou známkou takýto efekt nevzniká.


Ako pri iných indických štátoch, aj v Idare sa stretávame so známkami kolkovými. Niekedy boli použité aj na poštové účely a majú podstatne vyššie katalógové záznamy ako známky poštové. Pre zberateľov ZZ však veľký význam nemajú, lebo Idar vydal i známky poštové, ktoré patria do zbierok ZZ. U iných indických štátov, ktoré poštové známky nevydali, sú práve kolky vhodným spacefillerom.

Idar mal rozlohu 4.323 km2 a v dobe vydania známok okolo 300 tisíc obyvateľov. Hlavným mestom bolo pôvodne rovnomenné mesto Idar, neskôr ho nahradil väčší Ahmednagar. Na známkach zobrazený mahradža Himmat Singh sa narodil v roku 1899, na trón nastúpil v roku 1931 a zomrel v roku 1960. Idar sa stal súčasťou indickej provincie Bombay 10. 6. 1948 a ako ZZ zanikol. Dnes je súčasťou indického štátu Gujarat. Mahradžovia však nevymreli, od roku 1992 je hlavou rodiny 12. maharadža Rajendra Singh.

Ak si svoje zbierky ZZ zdobíte vlajkami, tak idarská vyzerala nasledovne.


A ak sa zaujímate aj o šlachtu, tak na obrázku je 10. maharadža v plnej paráde.Autor: Ing. Peter Valdner

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz