Hradní stráž

Datum vydání: 5. prosince 2018
Název emise: Hradní stráž
Nominální hodnota: 19 Kč
Katalogové číslo: 1015
Výtvarný návrh: Petr Minka
Tiskové listy: á 50 známek
Rozměr obrázu známky: 23 x 40
Druh tisku: plnobarevný ofset

Hradní stráž

Námět známky:

voják Hradní stráže

Hradní stráž je vojenským útvarem brigádního typu. Je organizována na velení a štáb, 1. prapor, 2. prapor, Hudbu Hradní stráže a rotu zabezpečení. Velení Hradní stráže je orgánem přímého řízení a velení jednotkám, odborům a oddělením, koordinuje a řídí jejich součinnost. Štáb komplexně zabezpečuje chod jednotlivých struktur útvaru, a to prostřednictvím operačního odboru a odboru podpory. Strážní roty 1. a 2. praporu jsou předurčeny k provádění vnější ostrahy areálu Pražského hradu, areálu zámku Lány a dalších objektů, které jsou dočasnými sídly prezidenta republiky a jeho hostů, slouží také k zabezpečení jejich obrany při krizových situacích. Dále slouží k zabezpečení reprezentačních a protokolárních akcí. Hudba Hradní stráže hudebně zabezpečuje veškeré protokolární akty v přímé souvislosti s výkony pravomocí prezidenta republiky. Mimo jiné hudebně zabezpečuje pietní akty na území České republiky. Rota zabezpečení podporuje jednotky Hradní stráže při plnění jejich hlavních úkolů. K tomuto účelu je tato jednotka členěna na Dopravní četu, Skupinu doprovodné a ochranné služby, Četu zabezpečení a Četu psovodů. Dne 7. 12. 1918 byla nařízením Velitelství branné moci republiky Československé zřízena pro vojskovou ochranu Pražského hradu pěší setnina, která spadala do působnosti 28. pěšího pluku v Praze. Jednalo se o vůbec první vojenskou jednotku, určenou ke střežení Pražského hradu. Dne 31. 1. 1990 byl přijat Federálním shromážděním zákon o zřízení Správy ochrany prezidenta ČSSR a o Hradní stráži ČSSR s platností od 1. 2. 1990. Nejpodstatnější změnou bylo to, že Hradní stráž přešla z podřízenosti rezortu ministerstva vnitra opět do rezortu ministerstva národní obrany, s přímou velitelskou podřízeností náčelníku Vojenské kanceláře prezidenta republiky, a že jí byly poprvé zákonem stanoveny úkoly. Hradní stráž se podílí každoročně v květnu a říjnu na zabezpečení Dne otevřených dveří Pražského hradu, dále se také významnou měrou podílí na výstavách Českých korunovačních klenotů na Pražském hradě. Od roku 2007 se také stalo tradicí pravidelné pořádání přehlídkových vystoupení na III. nádvoří Pražského hradu a koncertů Hudby Hradní stráže u Prašné věže. Známka je vydána v úpravě tiskového listu i známkového sešitku s 8 známkami a 4 kupóny.
(zdroj www.cpost.cz)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.
(zdroj www.cpost.cz)

Hradní stráž

Hradní stráž

Hradní stráž

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky ČR za nominál. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra | 28. 12. 2018

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223