Hradčany č.21 - 120h - retuše LH rohu na 64. a 74. ZP/I.TD.

Mezi mnoha retušemi na známkách emise Hradčany jsou zajímavé ty, na nichž během tisku dochází k vydrolování přidaného kovu a tím i změnám ve vzhledu retuší. Jedná se především o retuš nuly u hodnoty 20h v kresbě a) na 70.ZP/I.TD, retuš pravého rámu u hodnoty 20h v kresbě e) na 10.ZP/I.TD, retuš pravého rámu u hodnoty 75h v kresbě e) na 50.ZP/I.TD a konečně retuše levých horních rohů u hodnoty 120h v kresbě e) na 64. a 74.ZP/I.TD. Tato poslední mě připadá jako nejzajímavější z toho důvodu, že se vyskytují známky jak nepoškozené, tedy bez retuše, tak známky s původní vadou a konečně i známky s retuší, proto se o ní rozepíši podrobněji.

Známky bez jakéhokoliv poškození a známky s poškozením (retuší) levého horního rohu jsou zhruba v poměru 1 : 4, což mě vede k domněnce, že po vytisknutí ca. 40 000 archů, udávaných v literatuře, byla tisková forma rozebrána, tiskové desky vyčištěny a tisková forma opět sestavena. Při tom došlo k poškození levých horních rohů na obou známkových polích, které byly po zjištění pracovníkem tiskárny opraveny. Ovšem zcela zbytečně, protože oprava je mnohem rušivější než původní vada.

Dvojpáska 64. a 74.ZP bez poškození levých horních rohů

Hradčany č.21 - 120h - retuše LH rohu na 64. a 74. ZP/I.TD.

Dvojpáska 64. a 74.ZP s poškozenými a opravenými levými horními rohy

Hradčany č.21 - 120h - retuše LH rohu na 64. a 74. ZP/I.TD.

64.ZP s původní vadou (poškozením) před opravou

Hradčany č.21 - 120h - retuše LH rohu na 64. a 74. ZP/I.TD.

74.ZP s původní vadou (poškozením) před opravou

Hradčany č.21 - 120h - retuše LH rohu na 64. a 74. ZP/I.TD.

Vývoj retuše během tisku na 64.ZP

Hradčany č.21 - 120h - retuše LH rohu na 64. a 74. ZP/I.TD.

Vývoj retuše během tisku na 74.ZP

Hradčany č.21 - 120h - retuše LH rohu na 64. a 74. ZP/I.TD.

Hradčany č.21 - 120h - retuše LH rohu na 64. a 74. ZP/I.TD.

Známky se vyskytují stříhané i se zoubkováním D - Řz 11 1/2 v odstínu světle šedá, šedá i černošedá. Docela běžné jsou i s přetiskem DOPLATIT jako I. výpotřební vydání, vzácné jsou ovšem s přetiskem SO 1920 jako známky plebiscitní.

Autor: Jaroslav Michalík | 10. 3. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223