Hradčany č.13 – retuše známkových polí

Z hlediska tiskových a deskových vad i v jejich postupném vývoji a ceně použitých známek (mám na mysli pouze zoubkované B) je tato hodnota velice vděčným objektem specializovaných sběratelů i těch, kteří se věnují rekonstrukcím tiskových desek. Protože kresba známek č.13 vyšla přiliž tmavá, a to i při pozdějším použití světle fialové barvy, byly u některých známkových polí proryty bílé partie známek, aby došlo k jejich optickému zesvětlení. K opravě došlo u nápisů, lístků a větviček, spirál, srdíček a holubic. Nedotčen snad zůstal jen střed známkového obrazu.

Známka z 86. známkového pole II. tiskové desky, na které nedošlo k žádným opravám
Hradčany č.13 – retuše známkových polí


5. známkové pole II. tiskové desky – opravy levé a pravé výzdoby zejména v oblasti 1. a 2. spirály a 1. a 3. trojúhelníku.
Hradčany č.13 – retuše známkových polí


6. známkové pole II. tiskové desky – opravy v celém pravém pásu.
Hradčany č.13 – retuše známkových polí


21. známkové pole II. tiskové desky – opravy v levém i pravém pásu a kolem 1. a 2. srdíčka.
Hradčany č.13 – retuše známkových polí


25. známkové pole II. tiskové desky – opravy v levém pásu a levé větvi.
Hradčany č.13 – retuše známkových polí


34. známkové pole II. tiskové desky – opravy v levém, pravém, horním i dolním pásu.
Hradčany č.13 – retuše známkových polí


44. známkové pole II. tiskové desky – opravy v levém pásu spirál a výzdoby.
Hradčany č.13 – retuše známkových polí


66. známkové pole II. tiskové desky – opravy v levém, pravém, horním a dolním pásu.
Hradčany č.13 – retuše známkových polí


81. známkové pole II. tiskové desky – opravy v levém i pravém pásu a dolní výzdobě.
Hradčany č.13 – retuše známkových polí


83. známkové pole II. tiskové desky – opravy v levém a pravém pásu.
Hradčany č.13 – retuše známkových polí


90. známkové pole II. tiskové desky – opravy v levém pásu.
Hradčany č.13 – retuše známkových polí


Nepochybně došlo k opravám i na dalších známkových polích, ale ty již nejsou tak výrazné. Hradčany č.13 byly doposud přehlíženy i specializovanými sběrateli a vzhledem ke své ceně mohou být vhodným objektem pro další studium.


Autor: Jaroslav Michalík | 26. 10. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář