Hradčany 3h – zlomená větev a její retuš

Populární desková vada, které se vžitě říká „zlomená větev“ je umístěna na 90. poli – II. tiskové desky u hodnoty 3h. Více naše detailní vyobrazení. Ti, kteří sbírají typické chybotisky, tuto známku zajisté znají a ve svých sbírkách mají.

Hradčany 3h – zlomená větev a její retuš
tzv. zlomená větev

Tato chyba byla velice pěkně opravena někdy na sklonku roku 1919 v dotiskovém nákladu určeném pro přetisk SO 1920 a doplatní známky 1922. Známkové pole s deskovou vadou bylo vylito kovem, přebroušeno a znovu vyryto, ale chybně dokresleno směrem spíše k prvnímu lístku. Do normálního oběhu se známky s retuší a bez přetisků dostaly pouze v nepatrném množství. Důvod byl ten, že v běžném poštovním provozu nebylo 3h již třeba. Retuš takto provedená bez přetisku je velmi hledaná. Retuš má většinou charakteristický závoj v písmenách OŠ.

Hradčany 3h – zlomená větev a její retuš
bez retuše

Hradčany 3h – zlomená větev a její retuš
retuš zlomené větve

Hradčany 3h – zlomená větev a její retuš
charakteristický závoj v písmenách OŠ

Bez zajímavosti nejsou ani celky, kde je dobře vidět známka bez retuše a s retuší. Jeden takový Vám pro ukázku přinášíme. Doufáme, že se Vám tento drobný příspěvek líbil a budete chtít jako čtenáři další pokračování.

Hradčany 3h – zlomená větev a její retuš

Záměrem tohoto příspěvku nebylo zveřejňovat něco nového – neznámého co ještě nikdy nebylo zveřejněno v našem odborném tisku. Cílem je připomínat již dávno známé věci pro čtenáře internetového magazínu Infofila.cz.

Jelikož je mezi našimi čtenáři mnoho začátečníků, věříme, že připravované články uvítají. Jak již bylo psáno nebudeme zveřejňovat nic nového, ale věci, které jsou například známé čtenářům z časopisů Český filatelita, Tribuna filatelistů, Československá filatelie, Filatelie nebo Merkur-Revue případně z jiné další literatury.

Bohužel většinu z těchto časopisů je již velmi složité sehnat a nová odborná literatura se již prakticky o tomto dávno známem již nerozepisuje. Možná by to bylo jen plýtváním drahoceného místa, ale pokud začínající sběratel nemá starou literaturu, je nutné někde získat tyto informace, které jsou roztříštěny všude možně. Internet je k tomuto zveřejňovaní dle našeho názoru velmi vhodný.

Autor: Zdeněk Jindra | 21. 12. 2009

Komentáře

Zajímavé nejen pro sběratele Hradčan

Hradčany

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223