Hradčany 25h kresby e) – retuše deskových vad na 61. a 73. známkových polích

Datum vydání: 28. 11. 2006


Na známkách emise Hradčany 25h e) 61. a 73. ZP všech čtyř tiskových desek se vyskytovala vada negativu, přenesena na tiskové desky. Na 61. ZP to byla bílá skvrna na horním obloučku S ve SLO, na 73. ZP kroužek na dolní části Š v POŠTA. Tato vada vznikla při vyvolávání negativu po vyfotografování pomocné sestavy pravděpodobně vzduchovou bublinkou na skleněné desce a byla kopírováním a následujícím leptáním přenesena na tiskové desky. Na 61.ZP/I.TD, 61.ZP/III.TD a na 73.ZP/III.TD byly tyto vady ponechány, na ostatních tiskových deskách však byly retuší odstraněny.

Deskové vady

Retušované vady

Na 61.ZP/II.TD byla odstraněna bílá skvrna na horním obloučku písmene S ve SLO, tato vada byla odstraněna velmi pečlivě a jen při velkém zvětšení je možno pozorovat malou deformaci horního obloučku. Identifikačními znaky tohoto známkového pole je barevný bod v patě pravé větve a zejména typické paprsky mezi střechou chrámu a 5. věží.


Retuš na 61.ZP/IV.TD už nebyla provedena tak pečlivě a je pozorovatelná i pouhým okem bez použití lupy. Písmeno S je nakloněno doprava, jeho horní část netvoří oblouček, ale je pouze vodorovná čárka.


Retuší na 73.ZP/I.TD byl odstraněn kroužek na dolním obloučku Š v POŠTA, po kterém zůstal jen bílý bod, který spojuje písmeno Š s horní příčkou. Nejnápadnějším znakem, sloužícím k identifikaci tohoto známkového pole je II. typ levé příčky.


Na 73.ZP/II.TD byl po odstranění kroužku zúžen dolní oblouček písmene Š, na některých známkách je až přerušený, identifikačním znakem je barevný bod v pravé větvi.


Na 73.ZP/IV.TD je po retuši velmi zúžený, popřípadě přerušený dolní oblouček písmene Š, pod háčkem je střední část písmene rozšířena. Jako identifikační znak mimo uvedenou dobře rozpoznatelnou retuš je možno uvést rozšíření pravého horního rohu a barevný bod u levého horního i dolního rohu.Autor: Jaroslav Michalík

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz