Hrad Lietava

Bolo to šťastné rozhodnutie Komisie mládeže ZSF uskutočniť Dni mladých filatelistov 2017 spolu s národným kolom filatelistickej olympiády pod hradom Lietava. Lietavský hrad, pôv. gotický – dnes už zrúcanina, kedysi považovaný pre svoju veľkosť a vybudovaný obranný systém za nedobytný, je slávny vďaka jeho bývalým majiteľom a obyvateľom, ktorí v dejinách Slovenska zohrali významnú úlohu. V súvislosti s hradom si spomenieme na Matúša Čáka Trenčianskeho, kráľa Žigmunda Luxemburského či Jána Zápoľského a rody Thurzovcov a Bátoryovcov. Poštovú známku hradu vydala už Slovenská pošta v r.1941 podľa návrhu J. Votrubu v emisii Slovenské hrady a zámky. Tohto roku sa Lietava dočkala nového vydania v emisii EUROPA podľa výtvarného návrhu ak. mal. M. Čapku. Okrem stretnutia mladých filatelistov sa tu uskutočnila aj inaugurácia známky, zorganizovaná žilinskými filatelistami spoločne so SP, a.s. Využil som, že v zbierke pohľadníc mám jednu, vydanú dávno Štátnou sporiteľňou „mladým sporivcom“ od maliara Ľuda Križana, a vyhotovil som si carte maximum. CM mi v zbierke popri známke a FDC dopĺňajú ostatné vydané produkty: nálepný list a známkový zošitok.

Hrad Lietava


Autor: Ján Mička | 20. 10. 2017

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář